زمان بندی کلاس ها

گروه درس نام درس تعداد ساعت روز و ساعت برگزاری پیشنیاز معرفی دوره
دوره های سخت افزار، شبکه و مفاهیم امنیت شامل A+ Network+ Security+ CompTIA بوت کمپ آنلاین +Network 24 ساعت روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه- 9 الی 17 +A بوت کمپ آنلاین +Network
دوره های سخت افزار، شبکه و مفاهیم امنیت شامل A+ Network+ Security+ CompTIA دوره حضوری A+ Essentials and IT Technician 40 ساعت روزهای جمعه 9 الی 13 مبانی IT، Windows دوره حضوری A+ Essentials and IT Technician
دوره های سخت افزار، شبکه و مفاهیم امنیت شامل A+ Network+ Security+ CompTIA دوره آنلاین +Network 24 ساعت روزهای زوج 16:30 الی 20:30 +A دوره آنلاین +Network
دوره های آموزشی میکروتیک MikroTik بوت کمپ آنلاین میکروتیک MikroTik - MTCNA 24 ساعت روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه 9 الی 17 Network+ بوت کمپ آنلاین میکروتیک MikroTik - MTCNA
دوره های سخت افزار، شبکه و مفاهیم امنیت شامل A+ Network+ Security+ CompTIA دوره حضوری +Security 30 ساعت روزهای جمعه 14 الی 18 Network+ دوره حضوری +Security
دوره های مهندسی شبکه مایکروسافت (MCITP, MCSA 2016, MCSE 2016) دوره آنلاین MCSA: Windows Server 2016 80 ساعت روزهای زوج 16:30 الی 20:30 +Network دوره آنلاین MCSA: Windows Server 2016
آموزش HPE اچ پی ای (HPE Courses) دوره حضوری Building HPE Hybrid IT Solutions 40 ساعت پنجشنبه ها 9:00 الی 13:00 Network+ دوره حضوری Building HPE Hybrid IT Solutions
دوره های آموزشی میکروتیک MikroTik دوره آنلاین میکروتیک MikroTik - MTCNA (کمپ) 24 ساعت روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه 8:30 الی 16:30 Network+ دوره آنلاین میکروتیک MikroTik - MTCNA (کمپ)
دوره های آموزشی میکروتیک MikroTik دوره حضوری میکروتیک MikroTik - MTCNA 24 ساعت روزهای یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 20:30 Network+ دوره حضوری میکروتیک MikroTik - MTCNA
دوره های آموزشی طراحی سایت (دوره جامع طراحی سایت) دوره جامع طراحی سایت HTML CSS Dreamweaver Fireworks Bootstrap JavaScript jQuery 90 ساعت روزهای پنجشنبه ها 8:30 الی 13:30 ICDL و یا دانش معادل دوره جامع طراحی سایت HTML CSS Dreamweaver Fireworks Bootstrap JavaScript jQuery
دوره های آموزشی میکروتیک MikroTik دوره حضوری میکروتیک MikroTik - MTCUME 16 ساعت روزهای یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 20:30 MTCNA دوره حضوری میکروتیک MikroTik - MTCUME
دوره های مهندسی شبکه سیسکو (CISCO) شامل CCNA و CCNP و CCIE دوره حضوری CCNA-New 60 ساعت روزهای جمعه 13:30 الی 18:30 Network+ دوره حضوری CCNA-New
دوره های مهندسی شبکه سیسکو (CISCO) شامل CCNA و CCNP و CCIE دوره حضوری CCNP Enterprise Pack -New 100 ساعت روزهای پنجشنبه 8:30 الی 13:30 CCNA دوره حضوری CCNP Enterprise Pack -New
دوره های مهندسی شبکه سیسکو (CISCO) شامل CCNA و CCNP و CCIE دوره حضوری (CCNP Security Pack (New 80 ساعت روزهای پنجشنبه 14 الی 19 CCNA دوره حضوری (CCNP Security Pack (New
دوره های آموزشی ذخیره سازی (Storage SAN - EMC VNX) دوره حضوری Accelerated SAN Essentials 40 ساعت روزهای دوشنبه 16:30 الی 20:30 آشنایی با مفاهیم شبکه دوره حضوری Accelerated SAN Essentials
دوره های مجازی سازی (Virtualization) - دوره های VMware vSphere و VDI و NSX6 دوره حضوری VMware vSphere 6.7 Install, Configure, Manage 40 ساعت روزهای یکشنبه 16:30 الی 20:30 آشنایی با CCNA و MCSA دوره حضوری VMware vSphere 6.7 Install, Configure, Manage
دوره های مجازی سازی (Virtualization) - دوره های VMware vSphere و VDI و NSX6 دوره حضوری VMware vSphere 6.7: Optimize and Scale 40 ساعت روزهای سه شنبه 16:30 الی 20:30 VMware vSphere 6.7 Install, Configure, Manage دوره حضوری VMware vSphere 6.7: Optimize and Scale
دوره های آموزش بانک های اطلاعاتی مایکروسافت MCTS:SQL Server 2017 Implementation Admin Performance Tuning دوره آنلاین SQL Server 2019 , Database Development (Implementation) 35 ساعت روزهای یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 20:30 آشنایی با مفاهیم بانک های اطلاعاتی MS Access دوره آنلاین SQL Server 2019 , Database Development (Implementation)
دوره های آموزش بانک های اطلاعاتی مایکروسافت MCTS:SQL Server 2017 Implementation Admin Performance Tuning دوره حضوری SQL Server 2019 Database Development Implementation 54 ساعت روزهای دوشنبه 16:30 الی 20:30 آشنایی با بانک های اطلاعاتی MS Access دوره حضوری SQL Server 2019 Database Development Implementation
دوره های آموزش بانک های اطلاعاتی مایکروسافت MCTS:SQL Server 2017 Implementation Admin Performance Tuning دوره حضوری SQL Server 2019 Admin 54 ساعت روزهای دوشنبه 16:30 الی 20:30 SQL Server 2016 Design یا SQL Server 2017 Design دوره حضوری SQL Server 2019 Admin