زمان بندی کلاس ها

گروه درس نام درس تعداد ساعت روز و ساعت برگزاری پیشنیاز معرفی دوره
دوره های سخت افزار، شبکه و مفاهیم امنیت شامل A+ Network+ Security+ CompTIA دوره A+ Essentials and IT Technician 40 ساعت روزهای جمعه 9 الی 13 مبانی IT، Windows دوره A+ Essentials and IT Technician
دوره های سخت افزار، شبکه و مفاهیم امنیت شامل A+ Network+ Security+ CompTIA دوره آموزشی +Network 30 ساعت روزهای جمعه 14 الی 18 A+ دوره آموزشی +Network
دوره های مهندسی شبکه مایکروسافت (MCITP, MCSA 2016, MCSE 2016) دوره MCSA: Windows Server 2016 140 ساعت روزهای پنجشنبه 14 الی 19 +Network دوره MCSA: Windows Server 2016
دوره های مهندسی شبکه سیسکو (CISCO) شامل CCNA و CCNP و CCIE دوره آموزشی CCNA V3.0 سیسکو 60 ساعت زوج 16:30 الی 20:30 Network+ دوره آموزشی CCNA V3.0 سیسکو
دوره های مهندسی شبکه سیسکو (CISCO) شامل CCNA و CCNP و CCIE دوره CCNP Pack SWITCH ROUTE TSHOOT 100 ساعت روزهای یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 20:30 CCNA دوره CCNP Pack SWITCH ROUTE TSHOOT
دوره های مهندسی شبکه سیسکو (CISCO) شامل CCNA و CCNP و CCIE دوره آموزشی CCIE Routing & Switching 80 ساعت پنجشنبه ها 8:30 الی 13:30 CCNP Pack دوره آموزشی CCIE Routing & Switching
دوره های آموزشی میکروتیک MikroTik دوره میکروتیک MikroTik - MTCNA 24 ساعت روزهای یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 20:30 Network+ دوره میکروتیک MikroTik - MTCNA
دوره های آموزشی میکروتیک MikroTik بوت کمپ میکروتیک MikroTik - MTCNA 24 ساعت روزهای شنبه تا دوشنبه 8:30 الی 16:30 Network+ بوت کمپ میکروتیک MikroTik - MTCNA
دوره های آموزشی میکروتیک MikroTik MTCWE - MikroTik Certified Wireless Engineer 16 ساعت چهارشنبه ها 14 الی 17 دوره MTCNA MTCWE - MikroTik Certified Wireless Engineer
دوره های آموزشی میکروتیک MikroTik دوره میکروتیک MikroTik - MTCUME 16 ساعت روزهای چهارشنبه 14 الی 17 MTCNA دوره میکروتیک MikroTik - MTCUME
دوره های آموزشی میکروتیک MikroTik دوره میکروتیک MikroTik - MTCRE 16 ساعت روزهای یکشنبه و دوشنبه 8:30 الی 16:30 MTCNA دوره میکروتیک MikroTik - MTCRE
دوره های مجازی سازی (Virtualization) - دوره های VMware vSphere و VDI و NSX6 دوره VMware vSphere 6.7 Install, Configure, Manage 40 ساعت روزهای پنجشنبه 14 الی 18 آشنایی با CCNA و MCSA دوره VMware vSphere 6.7 Install, Configure, Manage
آموزش HPE اچ پی ای (HPE Courses) دوره HPE ATP Server Solutions v4 24 ساعت سه شنبه ها 16:30 الی 20:30 Network+ دوره HPE ATP Server Solutions v4
دوره های آموزش بانک های اطلاعاتی مایکروسافت MCTS:SQL Server 2017 Implementation Admin Performance Tuning دوره SQL Server 2017 Database Development Implementation 54 ساعت روزهای دوشنبه ها 16:30 الی 20:30 آشنایی با بانک های اطلاعاتی MS Access دوره SQL Server 2017 Database Development Implementation
دوره های هوش تجاری BI Pack - PowerBI - Data Mining - R - Business Intelligence دوره فشرده و کاربردی BI ه Data Warehouse & ETL, OLAP & BI Modeling, Data Mining 72 ساعت روزهای سه شنبه 16:30 الی 20:30 تسلط به SQL Server دوره فشرده و کاربردی BI ه Data Warehouse & ETL, OLAP & BI Modeling, Data Mining
دوره های هوش تجاری BI Pack - PowerBI - Data Mining - R - Business Intelligence طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI 24 ساعت روزهای دوشنبه ها 16 الی 20 دوره فشرده و کاربردی BI طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI
دوره های آموزشی بانک های اطلاعاتی اوراکل (Oracle PL/SQL, Oracle Admin,Program Units, Data warehouse) دوره Oracle SQL & PL-SQL 40 ساعت روزهای پنجشنبه ها 14 الی 18 آشنایی با مفاهیم بانک های اطلاعاتی دوره Oracle SQL & PL-SQL
دوره های برنامه نویسی وب Web Apps (آموزش Web Development Fundamentals, PHP, HTML5, MVC 5) دوره آموزش ASP.NET MVC 5 40 ساعت روزهای دوشنبه 17:30 الی 20:30 Programming in C#1 + ADO.NET دوره آموزش ASP.NET MVC 5
دوره های آموزشی بانک های اطلاعاتی اوراکل (Oracle PL/SQL, Oracle Admin,Program Units, Data warehouse) دوره Oracle Data Warehouse Pack 60 ساعت روزهای پنج شنبه 14 الی 18 Oracle SQL & PL/SQL دوره Oracle Data Warehouse Pack
دوره های آموزشی طراحی و تحلیل و تست نرم افزارUX & UI,UML, Software Requirements, Jira, Agile Methods, ScrumXP, ISTQB) دوره Foundation Level of Software Testing - ISTQB تست نرم افزار 24 ساعت روزهای پنجشنبه 14 الی 18 آشنایی با مفاهیم مهندسی نرم افزار و تولید نرم افزار دوره Foundation Level of Software Testing - ISTQB تست نرم افزار