زمان بندی کلاس ها

گروه درس نام درس تعداد ساعت روز و ساعت برگزاری پیشنیاز معرفی دوره
دوره های آموزشی جاوا (Java Workshop & Java SE8 & Java EE7) دوره آنلاین (لایو) مقدماتی و پیشرفته جاوا 11 48 ساعت روزهای سه شنبه 17:30 الی 20:30 حداقل یک سال تجربه برنامه نویسی ترجیحاً زبان C# ، آشنایی با مفاهیم بانک اطلاعات رابطه ای ،آشنایی با مفاهیم پایه ی وب و HTML دوره آنلاین (لایو) مقدماتی و پیشرفته جاوا 11
دوره های آموزشی جاوا (Java Workshop & Java SE8 & Java EE7) دوره آنلاین (لایو) کد جاوای امن Developing Secure Java Code 24 ساعت روزهای سه شنبه 17:30 الی 20:30 Experience with Java و Experience of creating web applications دوره آنلاین (لایو) کد جاوای امن Developing Secure Java Code
دوره های آموزشی جاوا (Java Workshop & Java SE8 & Java EE7) دوره آنلاین (لایو) Spring and Hibernate Frameworks 24 ساعت روزهای پنجشنبه 15 الی 19 آشنایی با JSE و JEE دوره آنلاین (لایو) Spring and Hibernate Frameworks
دوره های آموزشی جاوا (Java Workshop & Java SE8 & Java EE7) دوره آنلاینSpring Cloud (JAVA Cloud-Native Applications) 24 ساعت روزهای جمعه 14 الی 18 java, Spring Framework 5 , Spring Boot دوره آنلاینSpring Cloud (JAVA Cloud-Native Applications)
دوره های آموزشی طراحی سایت (دوره جامع طراحی سایت) دوره آنلاین (لایو) جامع طراحی سایت HTML CSS VSCode JavaScript jQuery 90 ساعت روزهای دوشنبه و چهارشنبه 16:30 الی 20:30 ICDL دوره آنلاین (لایو) جامع طراحی سایت HTML CSS VSCode JavaScript jQuery
دوره های برنامه نویسی پایتون (Python، Django، Data Science) دوره آنلاین (لایو) برنامه نویسی با پایتون Python 40 ساعت روزهای پنجشنبه 9 الی 13 آشنایی با مفاهیم برنامه نویسی دوره آنلاین (لایو) برنامه نویسی با پایتون Python
دوره های برنامه نویسی پایتون (Python، Django، Data Science) دوره حضوری برنامه نویسی با پایتون Python 40 ساعت روزهای شنبه 16 الی 20 آشنایی با مفاهیم برنامه نویسی دوره حضوری برنامه نویسی با پایتون Python
دوره های برنامه نویسی پایتون (Python، Django، Data Science) دوره حضوری Data Science with Python 40 ساعت روزهای دوشنبه 16 الی 20 برنامه نویسی با پایتون دوره حضوری Data Science with Python
دوره های برنامه نویسی پایتون (Python، Django، Data Science) دوره حضوری Data Structures and Algorithms with Python 40 ساعت روزهای پنجشنبه 9:30 الی 13:30 تسلط بر زبان Python دوره حضوری Data Structures and Algorithms with Python
دوره های برنامه نویسی پایتون (Python، Django، Data Science) دوره حضوری Python Backend Development with Django 40 ساعت روزهای چهارشنبه 16 الی 20 برنامه نویسی با Python و تجربه کار با یک دیتابیس دوره حضوری Python Backend Development with Django
دوره های برنامه نویسی موبایل (Android, iOS برنامه نویسی اندروید) دوره آنلاین (لایو) Java Fundamentals for Android Development 12 ساعت روزهای جمعه 9:30 الی 13:30 - دوره آنلاین (لایو) Java Fundamentals for Android Development
دوره های زبان برنامه نویسی R دوره آنلاین (لایو) برنامه نویسی به زبان R با رویکرد تحلیل داده 40 ساعت روزهای سه شنبه 16 الی 20 آشنایی با مفاهیم مقدماتی آمار و ریاضی دوره آنلاین (لایو) برنامه نویسی به زبان R با رویکرد تحلیل داده
دوره های زبان برنامه نویسی R دوره آنلاین Data Mining for Business Analytics with R 56 ساعت روزهای پنج شنبه 15 الی 19 آشنایی با مفاهیم مقدماتی آمار و ریاضی، برنامه نویسی به زبان R با رویکرد تحلیل داده دوره آنلاین Data Mining for Business Analytics with R
دوره های برنامه نویسی موبایل (Android, iOS برنامه نویسی اندروید) دوره آنلاین (لایو) Android Application Development برنامه نویسی اندروید 30 ساعت روزهای جمعه 14 الی 18 Java Fundamentals for Android Development دوره آنلاین (لایو) Android Application Development برنامه نویسی اندروید
دوره های برنامه نویسی موبایل (Android, iOS برنامه نویسی اندروید) دوره آنلاین (لایو) برنامه نویسی اندروید Android پیشرفته با زبان Kotlin 36 ساعت روزهای جمعه 14 الی 18 Android Application Development دوره آنلاین (لایو) برنامه نویسی اندروید Android پیشرفته با زبان Kotlin
دوره های آموزشی مدیریت فاوا (IT Management) مانند BABOK BPMN ITIL COBIT BPMS PMBOK Fintech Blockchain Gamification و معماری سازمانی دوره آنلاین (لایو) ITIL Foundation v.4 20 ساعت روزهای شنبه 13 الی 16 آشنایی کلی با مفاهیم خدمات IT دوره آنلاین (لایو) ITIL Foundation v.4
دوره های آموزشی مدیریت فاوا (IT Management) مانند BABOK BPMN ITIL COBIT BPMS PMBOK Fintech Blockchain Gamification و معماری سازمانی دوره حضوری آنلاین (لایو) اصول مدیریت پروژه بر اساس 7 PMBOK 40 ساعت روزهای چهارشنبه 16:30 الی 20:30 مدیران پروژه و یا کارشناسان ارشد برنامه ریزی دوره حضوری آنلاین (لایو) اصول مدیریت پروژه بر اساس 7 PMBOK
دوره های آموزشی مدیریت فاوا (IT Management) مانند BABOK BPMN ITIL COBIT BPMS PMBOK Fintech Blockchain Gamification و معماری سازمانی دوره حضوری آنلاین (لایو) مهندسی مجدد فرآیند به کمک ابزار BPMN 20 ساعت روزهای شنبه 16 الی 20 آشنایی با مفاهیم و کلیات فرآیندهای سازمانی دوره حضوری آنلاین (لایو) مهندسی مجدد فرآیند به کمک ابزار BPMN
دوره های امنیت در فناوری اطلاعات و ارتباطات (افتا) Security Courses دوره آنلاین (لایو) بلاک چین BlockChain 20 ساعت روزهای جمعه 14 الی 19 - دوره آنلاین (لایو) بلاک چین BlockChain
دوره های امنیت در فناوری اطلاعات و ارتباطات (افتا) Security Courses دوره حضوری آنلاین (لایو) SANS SEC504: Hacker Tools, Techniques, Exploits, and Incident Handling 40 ساعت روزهای جمعه 14 الی 18 دوره SANS SEC301 دوره حضوری آنلاین (لایو) SANS SEC504: Hacker Tools, Techniques, Exploits, and Incident Handling