دوره های آموزشی در حال برگزاری

گروه درس نام درس تعداد ساعت روز و ساعت برگزاری معرفی دوره
دوره های آموزش بانک های اطلاعاتی مایکروسافت MCTS:SQL Server 2017 Implementation Admin Performance Tuning دوره SQL Server 2017 Database Development Implementation 54 ساعت روزهای سه شنبه ها 16:30 الی 20:30 دوره SQL Server 2017 Database Development Implementation
دوره های آموزش بانک های اطلاعاتی مایکروسافت MCTS:SQL Server 2017 Implementation Admin Performance Tuning دوره SQL Server 2017 Admin 54 ساعت روزهای پنجشنبه 8:30 الی 13:30 دوره SQL Server 2017 Admin
دوره های برنامه نویسی وب Web Apps (آموزش Web Development Fundamentals, PHP, HTML5, MVC 5) دوره Web Development Fundamentals 20 ساعت روزهای شنبه و چهارشنبه 16 الی 20 دوره Web Development Fundamentals
دوره های برنامه نویسی وب Web Apps (آموزش Web Development Fundamentals, PHP, HTML5, MVC 5) دوره آموزش ASP.NET MVC 5 40 ساعت روزهای چهارشنبه 17:30 الی 20:30 دوره آموزش ASP.NET MVC 5
دوره های آموزشی طراحی و تحلیل و تست نرم افزار (UML, Software Requirements, Jira, Agile Methods, ScrumXP, ISTQB) دوره Practical ScrumXP and Agile for Software Teams 24 ساعت روزهای شنبه 16 الی 20 دوره Practical ScrumXP and Agile for Software Teams
دوره های مجازی سازی (Virtualization) - دوره های VMware vSphere و VDI و NSX6 دوره VMware vSphere 6.7 Install, Configure, Manage 40 ساعت روزهای پنجشنبه 08:30 الی 13:30 دوره VMware vSphere 6.7 Install, Configure, Manage
دوره های آموزشی مدیریت فاوا (IT Management) مانند BABOK BPMN ITIL COBIT BPMS PMBOK Gamification دوره ITIL Foundation v.4 24 ساعت روزهای شنبه 16 الی 20 دوره ITIL Foundation v.4
دوره های برنامه نویسی وب Win Apps سی شارپ C# (آموزش C#، آموزش ADO.NET) دوره MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C# 24 ساعت روزهای دوشنبه و چهار شنبه 16 الی 20 دوره MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C#
دوره های برنامه نویسی وب Win Apps سی شارپ C# (آموزش C#، آموزش ADO.NET) دوره ADO.NET Entity Framewrok 6 40 ساعت روزهای سه شنبه 16 الی 20 دوره ADO.NET Entity Framewrok 6
دوره های آموزشی طراحی و تحلیل و تست نرم افزار (UML, Software Requirements, Jira, Agile Methods, ScrumXP, ISTQB) دوره UML مدل سازی سیستم و نرم افزار 36 ساعت روزهای سه شنبه 16:30 الی 20:30 دوره UML مدل سازی سیستم و نرم افزار
آموزش HPE اچ پی ای (HPE Courses) دوره HPE ATP Server Solutions v4 24 ساعت یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 20:30 دوره HPE ATP Server Solutions v4
دوره های آموزشی مدیریت فاوا (IT Management) مانند BABOK BPMN ITIL COBIT BPMS PMBOK Gamification دوره تحلیل کسب و کار بر اساس BABOK 40 ساعت روزهای شنبه 9 الی 13 دوره تحلیل کسب و کار بر اساس BABOK
دوره های آموزشی ذخیره سازی (Storage SAN - EMC VNX) دوره Accelerated SAN Essentials 40 ساعت روزهای یکشنبه 8:30 الی 13:30 دوره Accelerated SAN Essentials
دوره های آموزشی مدیریت فاوا (IT Management) مانند BABOK BPMN ITIL COBIT BPMS PMBOK Gamification دوره COBIT 5 Foundation 24 ساعت شنبه ها 13 الی 16 دوره COBIT 5 Foundation
دوره های آموزشی مدیریت شبکه های لینوکس (LPIC Courses) دوره LPIC1 - Linux Fundamentals & Basic Administration 50 ساعت روزهای دوشنبه 16:30 الی 20:30 دوره LPIC1 - Linux Fundamentals & Basic Administration
دوره های مهندسی شبکه سیسکو (CISCO) شامل CCNA و CCNP و CCIE دوره CCNP Pack SWITCH ROUTE TSHOOT 100 ساعت روزهای جمعه ها 13:30 الی 18:30 دوره CCNP Pack SWITCH ROUTE TSHOOT
دوره های سخت افزار، شبکه و مفاهیم امنیت شامل A+ Network+ Security+ CompTIA دوره A+ Essentials and IT Technician 40 ساعت روزهای جمعه 9 الی 13 دوره A+ Essentials and IT Technician
دوره های سخت افزار، شبکه و مفاهیم امنیت شامل A+ Network+ Security+ CompTIA دوره آموزشی +Network 30 ساعت روزهای شنبه و چهارشنبه 16:30 الی 20:30 دوره آموزشی +Network
دوره های آموزشی مدیریت فاوا (IT Management) مانند BABOK BPMN ITIL COBIT BPMS PMBOK Gamification دوره مدیریت پروژه بر اساس 6 PMBOK 40 ساعت روزهای دوشنبه 9 الی 13 دوره مدیریت پروژه بر اساس 6 PMBOK
دوره های آموزشی میکروتیک MikroTik بوت کمپ رسمی میکروتیک MikroTik - MTCNA 24 ساعت روزهای دوشنبه تا چهارشنبه 8:30 الی 16:30 بوت کمپ رسمی میکروتیک MikroTik - MTCNA