آموزش HP اچ پی (HP Courses)

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره HPE ATP Server Solutions v3

برای مشاهده سرفصل HP Servers کلیک کنید
20 ساعت Network+ دوره HPE ATP Server Solutions v3