دوره های آموزشی بانک های اطلاعاتی اوراکل (Oracle PL/SQL, Oracle Admin, APEX)

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره Oracle SQL & PL-SQL

برای مشاهده سرفصل Oracle SQL & PL-SQL کلیک کنید
40 ساعت آشنایی با مفاهیم بانک های اطلاعاتی دوره Oracle SQL & PL-SQL

دوره Oracle Database: Develop PL/SQL with Program Units and Performance Tuning

برای مشاهده سرفصل دوره Oracle Database: Develop PL/SQL Program Units کلیک کنید
40 ساعت Oracle SQL & PL/SQL دوره Oracle Database: Develop PL/SQL with Program Units and Performance Tuning