دوره های آموزشی میکروتیک MikroTik

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره رسمی میکروتیک MikroTik - MTCNA

برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی MTCNA کلیک کنید
24 ساعت Network+ دوره رسمی میکروتیک MikroTik - MTCNA

دوره رسمی میکروتیک MikroTik - MTCNA

برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی MTCNA کلیک کنید
24 ساعت Network+ دوره رسمی میکروتیک MikroTik - MTCNA

دوره آموزش میکروتیک MikroTik - MTCRE

برای مشاهده سرفصل دوره آموزش MTCRE کلیک کنید
16 ساعت MTCNA دوره آموزش میکروتیک MikroTik - MTCRE