دوره های آموزشی بانک های اطلاعاتی اوراکل (Oracle PL/SQL, Oracle Admin,Program Units, Data warehouse)

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره Oracle SQL & PL-SQL

برای مشاهده سرفصل Oracle SQL & PL-SQL کلیک کنید
40 ساعت آشنایی با مفاهیم بانک های اطلاعاتی دوره Oracle SQL & PL-SQL

دوره Oracle Admin Workshop I

برای مشاهده سرفصل دوره Oracle Admin I کلیک کنید
40 ساعت Oracle SQL & PL-SQL دوره Oracle Admin Workshop I

دوره Oracle WebLogic Server 12c: Administration

برای مشاهده سرفصل دوره Oracle WebLogic Server 12c: Administration کلیک کنید
40 ساعت آشنایی با مفاهیم پایه شبکه، مفاهیم پایه سیستم عامل ترجیحاً لینوکس، مفاهیم پایه JEE دوره Oracle WebLogic Server 12c: Administration

دوره Oracle Data Warehouse Pack

برای مشاهده سرفصل دوره Oracle Data Warehouse کلیک کنید
60 ساعت Oracle SQL & PL/SQL دوره Oracle Data Warehouse Pack