دوره های آموزشی بانک های اطلاعاتی اوراکل (Oracle PL/SQL, Oracle Admin,Program Units, Data warehouse)

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره Oracle SQL & PL-SQL

برای مشاهده سرفصل Oracle SQL & PL-SQL کلیک کنید
40 ساعت آشنایی با مفاهیم بانک های اطلاعاتی دوره Oracle SQL & PL-SQL