دوره های آموزشی جاوا (Java SE7 & Java EE6)

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره جاوا Java SE 7 Programming & Developing Applications for the Java EE 6 Platform

برای مشاهده سرفصل دوره جاوا کلیک کنید
60 ساعت حداقل یک سال تجربه برنامه نویسی ترجیحاً زبان C# دوره جاوا Java SE 7 Programming & Developing Applications for the Java EE 6 Platform