دوره های آموزشی جاوا (Java Workshop & Java SE8 & Java EE7)

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره جاوا Java SE 8 Programming & Developing Applications for the Java EE 7 Platform

برای مشاهده سرفصل دوره جاوا کلیک کنید
60 ساعت حداقل یک سال تجربه برنامه نویسی ترجیحاً زبان C# دوره جاوا Java SE 8 Programming & Developing Applications for the Java EE 7 Platform