دوره های آموزشی ذخیره سازی (Storage SAN - EMC VNX)

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره Accelerated SAN Essentials

برای مشاهده سرفصل SAN کلیک کنید
40 ساعت آشنایی با مفاهیم شبکه دوره Accelerated SAN Essentials