دوره های آموزشی طراحی دیتاسنتر (Data Center Design)

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره آنلاین CDCP (کارشناس حرفه ای مرکز داده)

برای مشاهده سرفصل دوره CDCP (کارشناس حرفه ای مرکز داده) کلیک کنید
16 ساعت آشنایی با مفاهیم دیتاسنترها دوره آنلاین CDCP (کارشناس حرفه ای مرکز داده)

دوره حضوری مدیریت زیرساخت مرکز داده (DCIM)

برای مشاهده سرفصل دوره مدیریت زیرساخت مرکز داده (DCIM) کلیک کنید
16 ساعت دوره CDCP دوره حضوری مدیریت زیرساخت مرکز داده (DCIM)