دوره های آموزشی طراحی سایت (دوره جامع طراحی سایت)

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

کمپ نوروزی طراحی سایت HTML CSS Dreamweaver Fireworks Bootstrap JavaScript jQuery

برای مشاهده سرفصل دوره Web Design کلیک کنید
56 ساعت دارای مهرت در office کمپ نوروزی طراحی سایت HTML CSS Dreamweaver Fireworks Bootstrap JavaScript jQuery

دوره جامع طراحی سایت HTML CSS Dreamweaver Fireworks Bootstrap JavaScript jQuery

برای مشاهده سرفصل دوره Web Design کلیک کنید
90 ساعت ICDL و یا دانش معادل دوره جامع طراحی سایت HTML CSS Dreamweaver Fireworks Bootstrap JavaScript jQuery