دوره های آموزشی طراحی سایت (دوره جامع طراحی سایت)

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره آنلاین (لایو) جامع طراحی سایت HTML CSS Dreamweaver Fireworks Bootstrap JavaScript jQuery

برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین جامع طراحی سایت HTML CSS Dreamweaver Fireworks Bootstrap JavaScript jQuery کلیک کنید
70 ساعت ICDL و یا دانش معادل دوره آنلاین (لایو) جامع طراحی سایت HTML CSS Dreamweaver Fireworks Bootstrap JavaScript jQuery

دوره حضوری جامع طراحی سایت HTML CSS Dreamweaver Fireworks Bootstrap JavaScript jQuery

برای مشاهده سرفصل دوره جامع طراحی سایت HTML CSS Dreamweaver Fireworks Bootstrap JavaScript jQuery کلیک کنید
90 ساعت ICDL و یا دانش معادل دوره حضوری جامع طراحی سایت HTML CSS Dreamweaver Fireworks Bootstrap JavaScript jQuery