دوره های آموزشی طراحی و تحلیل و تست نرم افزارUML, Software Requirements, ISTQB)

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره آنلاین (لایو) روش کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار Software Requirements Analysis

برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین روش های کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار کلیک کنید
24 ساعت UML و تجربه در نولید نرم افزار دوره آنلاین (لایو) روش کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار Software Requirements Analysis

دوره آنلاین SOA and Microservice Design Pattern (New) اصول و الگوهای طراحی در معماری سرویس گرا و مایکروسرویس

برای مشاهده سرفصل دوره SOA and Microservice Design Pattern (New) اصول و الگوهای طراحی در معماری سرویس گرا و مایکروسرویس کلیک کنید
20 ساعت تجربه در طراحی نرم افزار و آشنایی با Object Oriented Design Principals دوره آنلاین SOA and Microservice Design Pattern (New) اصول و الگوهای طراحی در معماری سرویس گرا و مایکروسرویس