دوره های آموزشی مدیریت فاوا (IT Management) مانند BABOK BPMN ITIL COBIT BPMS PMBOK Fintech Blockchain Gamification و معماری سازمانی

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره آنلاین ITIL Foundation v.4

برای مشاهده سرفصل ITIL کلیک کنید
18 ساعت آشنایی کلی با مفاهیم خدمات IT دوره آنلاین ITIL Foundation v.4

دوره حضوری مهندسی مجدد فرآیند به کمک ابزار BPMN

برای مشاهده سرفصل BPMN کلیک کنید
20 ساعت آشنایی با مفاهیم و کلیات فرآیندهای سازمانی دوره حضوری مهندسی مجدد فرآیند به کمک ابزار BPMN

دوره حضوری اصول مدیریت پروژه بر اساس 6 PMBOK

برای مشاهده سرفصل دوره اصول مدیریت پروژه بر اساس 6 PMBOK کلیک کنید
40 ساعت مدیران پروژه و یا کارشناسان ارشد برنامه ریزی دوره حضوری اصول مدیریت پروژه بر اساس 6 PMBOK

دوره حضوری تحلیل کسب و کار بر اساس BABOK

برای مشاهده سرفصل تحلیل کسب و کار BABOK کلیک کنید
40 ساعت - دوره حضوری تحلیل کسب و کار بر اساس BABOK