دوره های آموزشی مدیریت فاوا (IT Management) مانند BABOK BPMN ITIL COBIT TOGAF و معماری سازمانی

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره ITIL Foundation v.3

برای مشاهده سرفصل ITIL کلیک کنید
24 ساعت آشنایی کلی با مفاهیم خدمات IT دوره ITIL Foundation v.3

دوره آموزشی مهندسی مجدد فرآیند به کمک ابزار BPMN

برای مشاهده سرفصل BPMN کلیک کنید
20 ساعت آشنایی با مفاهیم و کلیات فرآیندهای سازمانی دوره آموزشی مهندسی مجدد فرآیند به کمک ابزار BPMN

دوره تحلیل کسب و کار بر اساس BABOK


برای مشاهده سرفصل تحلیل کسب و کار BABOK کلیک کنید
40 ساعت - دوره تحلیل کسب و کار بر اساس BABOK

دوره پیاده سازی فرایندها در سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS)

برای مشاهده سرفصل دوره پیاده سازی فرایندها در سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS) کلیک کنید
16 ساعت آشنایی با زبان مدلسازی فرایندها و مفاهیم مدیریت فرایند دوره پیاده سازی فرایندها در سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS)