دوره های آموزشی مدیریت فاوا (IT Management) مانند ITIL Cobit BPMN BABOK PMBOK

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره تحلیل کسب و کار بر اساس BABOK


برای مشاهده سرفصل تحلیل کسب و کار BABOK کلیک کنید
40 ساعت - دوره تحلیل کسب و کار بر اساس BABOK

دوره برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات Information Technology Strategic Planning

سرفصل دوره برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات
16 ساعت ندارد دوره برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات Information Technology Strategic Planning