دوره های آموزشی مدیریت فاوا (IT Management) مانند ITIL Cobit BPMN BABOK PMBOK

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

کمپ نوروزی ITIL Foundation v3

برای مشاهده سرفصل ITIL کلیک کنید
24 ساعت آشنایی کلی با مفاهیم خدمات IT کمپ نوروزی ITIL Foundation v3

دوره ITIL Foundation

برای مشاهده سرفصل ITIL کلیک کنید
24 ساعت آشنایی کلی با مفاهیم خدمات IT دوره ITIL Foundation

دوره معماری سازمانی (TOGAF)

برای مشاهده سرفصل دوره معماری سازمانی (TOGAF) کلیک کنید
20 ساعت آشنایی با مفاهیم پایه مدیریت و رفتار سازمانی دوره معماری سازمانی (TOGAF)

دوره آموزشی مهندسی مجدد فرآیند به کمک ابزار BPMN

برای مشاهده سرفصل BPMN کلیک کنید
20 ساعت آشنایی با مفاهیم و کلیات فرآیندهای سازمانی دوره آموزشی مهندسی مجدد فرآیند به کمک ابزار BPMN

دوره تحلیل کسب و کار بر اساس BABOK


برای مشاهده سرفصل تحلیل کسب و کار BABOK کلیک کنید
40 ساعت - دوره تحلیل کسب و کار بر اساس BABOK