دوره های آموزشی مدیریت فاوا (IT Management) مانند BABOK BPMN ITIL COBIT TOGAF و معماری سازمانی

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

ITIL Service Lifecycle Certifications: Service Operations

برای مشاهده سرفصل Service Operation کلیک کنید
24 ساعت ITIL Foundation V3.0 ITIL Service Lifecycle Certifications: Service Operations

دوره ITIL Foundation

برای مشاهده سرفصل ITIL کلیک کنید
24 ساعت آشنایی کلی با مفاهیم خدمات IT دوره ITIL Foundation

دوره تحلیل کسب و کار بر اساس BABOK


برای مشاهده سرفصل تحلیل کسب و کار BABOK کلیک کنید
40 ساعت - دوره تحلیل کسب و کار بر اساس BABOK

دوره معماری سازمانی مقدماتی Enterprise Architecture Fundamentals-EA1

سرفصل دوره معماری سازمانی مقدماتی
16 ساعت آشنایی مقدماتی با مفاهیم فناوری اطلاعات، مدل سازی فرآیندها و تحلیل سیستم ها دوره معماری سازمانی مقدماتی Enterprise Architecture Fundamentals-EA1