دوره های آموزشی مدیریت فاوا (IT Management) مانند BABOK BPMN ITIL COBIT TOGAF و معماری سازمانی

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره مدیریت پروژه بر اساس PMBOK

برای مشاهده سرفصل دوره کلیک کنید
40 ساعت - دوره مدیریت پروژه بر اساس PMBOK

دوره آموزشی مهندسی مجدد فرآیند به کمک ابزار BPMN

برای مشاهده سرفصل BPMN کلیک کنید
20 ساعت آشنایی با مفاهیم و کلیات فرآیندهای سازمانی دوره آموزشی مهندسی مجدد فرآیند به کمک ابزار BPMN

دوره تحلیل کسب و کار بر اساس BABOK


برای مشاهده سرفصل تحلیل کسب و کار BABOK کلیک کنید
40 ساعت - دوره تحلیل کسب و کار بر اساس BABOK

دوره معماری سازمانی پیشرفته مبتنی بر TOGAF 9

سرفصل دوره معماری سازمانی پیشرفته
24 ساعت معماری سازمانی مقدماتی دوره معماری سازمانی پیشرفته مبتنی بر TOGAF 9