دوره های آموزشی میکروتیک MikroTik

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره آنلاین (لایو) میکروتیک MikroTik - MTCNA

برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی MTCNA کلیک کنید
24 ساعت Network+ دوره آنلاین (لایو) میکروتیک MikroTik - MTCNA

دوره حضوری آنلاین (لایو) میکروتیک MikroTik - MTCRE

برای مشاهده سرفصل دوره آموزش MTCRE کلیک کنید
16 ساعت MTCNA دوره حضوری آنلاین (لایو) میکروتیک MikroTik - MTCRE

دوره آنلاین (لایو) میکروتیک MTCWE - MikroTik

برای مشاهده سرفصل دوره MTCWE کلیک کنید
16 ساعت دوره MTCNA دوره آنلاین (لایو) میکروتیک MTCWE - MikroTik