دوره های آموزشی میکروتیک MikroTik

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره حضوری آنلاین (لایو) میکروتیک MikroTik - MTCNA (کمپ)

برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی MTCNA کلیک کنید
24 ساعت Network+ دوره حضوری آنلاین (لایو) میکروتیک MikroTik - MTCNA (کمپ)

دوره حضوری MikroTik Certified Pack

برای مشاهده سرفصل دوره حضوری MikroTik Certified Pack کلیک کنید
60 ساعت Network+ دوره حضوری MikroTik Certified Pack