دوره های آموزش بانک اطلاعاتی SQL Server 2016 شامل SQL Design و SQL Admin

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره آموزشی SQL Server 2016 Design

برای مشاهده سرفصل SQL Design کلیک کنید
54 ساعت آشنایی با بانک های اطلاعاتی MS Access دوره آموزشی SQL Server 2016 Design