دوره های امنیت در فناوری اطلاعات و ارتباطات (افتا) Security Courses

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره آنلاین (لایو) CEH + PWK Pack (پکیج هک قانونمند و تست نفوذ با کالی لینوکس)

برای مشاهده سرفصل دوره CEH + PWK (پکیج هک قانونمند و تست نفوذ با کالی لینوکس) کلیک کنید
56 ساعت دوره +Network دوره آنلاین (لایو) CEH + PWK Pack (پکیج هک قانونمند و تست نفوذ با کالی لینوکس)

دوره آنلاین (لایو) SANS SEC301 : Introduction to Cyber Security - ورود به دنیای امنیت سایبری

برای مشاهده سرفصل دوره SANS SEC301 : Introduction to Cyber Security - ورود به دنیای امنیت سایبری کلیک کنید
30 ساعت آشنایی با مفاهیم شبکه +Network دوره آنلاین (لایو) SANS SEC301 : Introduction to Cyber Security - ورود به دنیای امنیت سایبری