دوره های امنیت در فناوری اطلاعات و ارتباطات (افتا) Security Courses

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره بلاک چین BlockChain

برای مشاهده سرفصل دوره بلاک چین BlockChain کلیک کنید
20 ساعت - دوره بلاک چین BlockChain

دوره CEH - Certified Ethical Hacking امنیت

برای مشاهده سرفصل دوره CEH - Certified Ethical Hacking امنیت کلیک کنید
40 ساعت آشنایی با اصول شبکه های کامپیوتری و مفاهیم امنیت در شبکه های کامپیوتری دوره CEH - Certified Ethical Hacking امنیت

دوره (Penetration Testing with Kali (PWK

برای مشاهده سرفصل دوره (Penetration Testing with Kali (PWK کلیک کنید
30 ساعت گذراندن دوره CEH دوره (Penetration Testing with Kali (PWK