دوره های برنامه نویسی موبایل (Android, iOS برنامه نویسی اندروید)

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره Android Application Development برنامه نویسی اندروید

برای مشاهده سرفصل Android Application Development کلیک کنید
30 ساعت Java Fundamentals for Android Development دوره Android Application Development برنامه نویسی اندروید

دوره برنامه نویسی اندروید Android پیشرفته با زبان Kotlin

برای مشاهده سرفصل دوره برنامه نویسی اندروید پیشرفته کلیک کنید
36 ساعت ATC - Android Application Development دوره برنامه نویسی اندروید Android پیشرفته با زبان Kotlin

دوره برنامه نویسی iOS مقدماتی (توصیه می شود macbook همراه داشته باشید)

برای مشاهده سرفصل دوره کلیک کنید
44 ساعت تجربه کار با یک زبان برنامه نویسی دوره برنامه نویسی iOS مقدماتی (توصیه می شود macbook همراه داشته باشید)