دوره های برنامه نویسی موبایل (Android, iOS برنامه نویسی اندروید)

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره آنلاین (لایو) Java Fundamentals for Android Development

برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین Java fundamentals for Android Development کلیک کنید
12 ساعت - دوره آنلاین (لایو) Java Fundamentals for Android Development

بوت کمپ آنلاین نوروزی Java Fundamentals for Android Development

برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین Java Fundamentals for Android Development کلیک کنید
12 ساعت - بوت کمپ آنلاین نوروزی Java Fundamentals for Android Development

بوت کمپ آنلاین نوروزی Android Application Development برنامه نویسی اندروید

برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین Android Application Development برنامه نویسی اندروید کلیک کنید
30 ساعت Java Fundamentals for Android Development بوت کمپ آنلاین نوروزی Android Application Development برنامه نویسی اندروید

دوره آنلاین (لایو) برنامه نویسی اندروید Android پیشرفته با زبان Kotlin

برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین برنامه نویسی اندروید پیشرفته کلیک کنید
36 ساعت Android Application Development دوره آنلاین (لایو) برنامه نویسی اندروید Android پیشرفته با زبان Kotlin