دوره های برنامه نویسی موبایل (Android, iOS برنامه نویسی اندروید)

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره Java Fundamentals for Android Development

برای مشاهده سرفصل دوره Java fundamentals for Android Development کلیک کنید
12 ساعت - دوره Java Fundamentals for Android Development

دوره Android Application Development برنامه نویسی اندروید

برای مشاهده سرفصل Android Application Development کلیک کنید
30 ساعت Java Fundamentals for Android Development دوره Android Application Development برنامه نویسی اندروید

دوره برنامه نویسی iOS مقدماتی (توصیه می شود macbook همراه داشته باشید)

برای مشاهده سرفصل دوره کلیک کنید
44 ساعت تجربه کار با یک زبان برنامه نویسی دوره برنامه نویسی iOS مقدماتی (توصیه می شود macbook همراه داشته باشید)