دوره های برنامه نویسی وب Web Apps (آموزش Web Development Fundamentals, PHP, HTML5, MVC 5)

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره آموزش ASP.NET MVC 5

برای مشاهده سرفصل MVC کلیک کنید
40 ساعت Programming in C#1 + ADO.NET دوره آموزش ASP.NET MVC 5

دوره برنامه نویسی PHP و فریم ورک Laravel

برای مشاهده سرفصل دوره برنامه نویسی PHP و فریم ورک Laravel کلیک کنید.
60 ساعت آشنایی با مفاهیم برنامه نویسی، آشنایی با CSS و HTML، Javascript دوره برنامه نویسی PHP و فریم ورک Laravel

دوره Web Development Fundamentals

برای مشاهده سرفصل Web Fundamentals XHTML 1.0 & CSS 2.0 کلیک کنید
20 ساعت Windows & Internet دوره Web Development Fundamentals