دوره های برنامه نویسی وب (آموزش XHTML, ASP.NET, HTML5, MVC 5)

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

برای مشاهده سرفصل HTML5 کلیک کنید
40 ساعت تسلط به یک زبان برنامه نویسی و HTML1 و CSS2 دوره Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

دوره PHP مقدماتی و پیشرفته

برای مشاهده سرفصل PHP کلیک کنید.
40 ساعت آشنایی به مفاهیم برنامه نویسی دوره PHP مقدماتی و پیشرفته

دوره آموزش ASP.NET MVC 5

برای مشاهده سرفصب MVC کلیک کنید
40 ساعت Web Development Fundamentals - XHTML 1.0 & CSS 2.0 دوره آموزش ASP.NET MVC 5