دوره های برنامه نویسی وب Web Apps (آموزش Web Development Fundamentals, PHP, HTML5, MVC 5)

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره آنلاین (لایو) (مقدماتی)3.1 Full Stack Web Development ASP.NET Core

برای مشاهده سرفصل دوره (مقدماتی) Full Stack Web Development ASP.NET Core 3.1 کلیک کنید
40 ساعت گذراندن دوره های (Programming In C# (1 و Web Fundamental یا تسلط به مطالب دوره های مذکور دوره آنلاین (لایو) (مقدماتی)3.1 Full Stack Web Development ASP.NET Core

دوره آنلاین (لایو) PHP Web Development

برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین برنامه نویسی PHP کلیک کنید.
40 ساعت آشنایی با مفاهیم برنامه نویسی، آشنایی با CSS و HTML، Javascript ولی ضروری نمی باشد. دوره آنلاین (لایو) PHP Web Development