دوره های برنامه نویسی وب Web Apps (آموزش Web Development Fundamentals, PHP, HTML5, MVC 5)

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره برنامه نویسی PHP

برای مشاهده سرفصل دوره برنامه نویسی PHP کلیک کنید.
40 ساعت آشنایی با مفاهیم برنامه نویسی، آشنایی با CSS و HTML، Javascript دوره برنامه نویسی PHP

دوره Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

برای مشاهده سرفصل HTML5 کلیک کنید
40 ساعت تسلط به یک زبان برنامه نویسی و Web Development Fundamentals دوره Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3