دوره های برنامه نویسی وب Web Apps (آموزش Web Development Fundamentals, PHP, HTML5, MVC 5)

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره (مقدماتی)3 Full Stack Web Development ASP.NET Core

برای مشاهده سرفصل دوره (مقدماتی) Full Stack Web Development ASP.NET Core 3 کلیک کنید
40 ساعت گذراندن دوره های (Programming In C# (1 و Web Fundamental یا تسلط به مطالب دوره های مذکور دوره (مقدماتی)3 Full Stack Web Development ASP.NET Core

دوره Microsoft Back End Developer

برای مشاهده سرفصل دوره Microsoft Back End Developer کلیک کنید
150 ساعت گذراندن دوره Programming C#1 و SQL Server Imp دوره Microsoft Back End Developer