دوره های برنامه نویسی پایتون (Python، Django، Data Science)

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره برنامه نویسی با پایتون Python

برای مشاهده سرفصل دوره Python کلیک نمایید
40 ساعت آشنایی با مفاهیم برنامه نویسی دوره برنامه نویسی با پایتون Python