دوره های برنامه نویسی پیشرفته وب NET Programming. شامل Angular JS و Building Modern Web apps و Vue.js و Beautiful Design و User Experience Design

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره مقدمه ای بر User Experience Design

برای مشاهده سرفصل دوره مقدمه ای بر User Experience Design کلیک کنید
36 ساعت آشنایی با برنامه نویسی ، طراحی نرم افزار و User Interface Design دوره مقدمه ای بر User Experience Design

دوره Building Modern Web Apps

برای مشاهده سرفصل Modern Web Apps کلیک کنید
40 ساعت HTML5 دوره Building Modern Web Apps

کارگاه برنامه نویسان Beautiful Design and Code Workshop I

برای مشاهده سرفصل کامل کارگاه Beautiful Design and Code Workshop I کلیک کنید
24 ساعت تجربه برنامه نویسی حداقل 15 ساعت در هفته، تسلط بر HTML CSS، آشنا با JavaScipt، آشنا به Object Oriented در C#، آشنا با ASP.NET MVC، آشنا با EF کارگاه برنامه نویسان Beautiful Design and Code Workshop I