دوره های برنامه نویسی پیشرفته وب NET Programming. شامل Angular JS و Building Modern Web apps و Vue.js و Beautiful Design

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره Vue.js

برای مشاهده سرفصل دوره Vue.js کلیک کنید
16 ساعت HTML, CSS و آشنایی با یک زبان برنامه نویسی (نه لزوما شیء گرا) دوره Vue.js