دوره های برنامه نویسی پیشرفته وب NET Programming. شامل Angular JS و Building Modern Web apps و Vue.js و Beautiful Design و User Experience Design

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره مقدمه ای بر User Experience Design

برای مشاهده سرفصل دوره مقدمه ای بر User Experience Design کلیک کنید
40 ساعت آشنایی با برنامه نویسی ، طراحی نرم افزار و User Interface Design دوره مقدمه ای بر User Experience Design