دوره های برنامه نویسی پیشرفته وب NET Programming. شامل Angular JS و Building Modern Web apps و Vue.js و Beautiful Design

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره React JS

برای مشاهده سرفصل دوره React JS کلیک کنید
50 ساعت آشنایی با زبان های HTML و CSS و JavaScript دوره React JS