دوره های برنامه نویسی پیشرفته وب NET Programming. شامل Angular JS و Building Modern Web apps و Vue.js و Beautiful Design

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره Typescript & Angular JS

برای مشاهده سرفصل Typescript and Angular 2 کلیک کنید
24 ساعت آشنایی با یک زبان برنامه نویسی و HTML1 CSS2 دوره Typescript & Angular JS