دوره های سخت افزار، شبکه و مفاهیم امنیت شامل A+ Network+ Security+ CompTIA

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

بوت کمپ نوروزی +Network

برای مشاهده سرفصل Network+ کلیک کنید
24 ساعت A+ بوت کمپ نوروزی +Network

دوره آموزشی +Network

برای مشاهده سرفصل Network+ کلیک کنید
30 ساعت A+ دوره آموزشی +Network

دوره +Security

برای مشاهده سرفصل Security+ کلیک نمایید
30 ساعت Network+ دوره +Security