دوره های سخت افزار، شبکه و مفاهیم امنیت شامل A+ Network+ Security+ CompTIA

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

بوت کمپ نوروزی +Network

برای مشاهده سرفصل Network+ کلیک کنید
24 ساعت A+ بوت کمپ نوروزی +Network