دوره های سخت افزار، شبکه و مفاهیم امنیت شامل A+ Network+ Security+ CompTIA

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره A+ Essentials and IT Technician

برای مشاهده سرفصل A+ کلیک کنید
40 ساعت مبانی IT، Windows دوره A+ Essentials and IT Technician

دوره کمپ نوروزی A+

برای مشاهده سرفصل A+ کلیک کنید
40 ساعت مبانی IT، Windows دوره کمپ نوروزی A+

دوره +Network

برای مشاهده سرفصل Network+ کلیک کنید
30 ساعت A+ دوره +Network

دوره کمپ نوروزی +Network

برای مشاهده سرفصل Network+ کلیک کنید
24 ساعت A+ دوره کمپ نوروزی +Network

دوره +Network

برای مشاهده سرفصل Network+ کلیک کنید
30 ساعت A+ دوره +Network