دوره های مجازی سازی (Virtualization) - دوره های VMware vSphere و VDI و NSX6

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره VMware vSphere 6.7 Install, Configure, Manage

برای مشاهده سرفصل VMware کلیک کنید
40 ساعت آشنایی با CCNA و MCITP یا MCSE دوره VMware vSphere 6.7 Install, Configure, Manage