دوره های مربوط به طراحی تجربه کاربری

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره آنلاین (لایو) مقدمه ای بر User Experience Design UX

برای مشاهده سرفصل دوره مقدمه ای بر User Experience Design کلیک کنید
30 ساعت آشنایی با برنامه نویسی ، طراحی نرم افزار و User Interface Design دوره آنلاین (لایو) مقدمه ای بر User Experience Design UX