دوره های مهندسی شبکه سیسکو (CISCO) شامل CCNA و CCNP و CCIE

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره آموزش CCNA V3.0 سیسکو

برای مشاهده سرفصل دوره CCNA کلیک کنید
60 ساعت Network+ دوره آموزش CCNA V3.0 سیسکو

دوره CCNP Pack SWITCH ROUTE TSHOOT

برای مشاهده سرفصل CCNP Pack کلیک کنید
100 ساعت CCNA دوره CCNP Pack SWITCH ROUTE TSHOOT

دوره آموزشی CCNP Pack SWITCH ROUTE TSHOOT

برای مشاهده سرفصل CCNP Pack کلیک کنید
100 ساعت CCNA دوره آموزشی CCNP Pack SWITCH ROUTE TSHOOT