دوره های مهندسی شبکه سیسکو (CISCO) شامل CCNA و CCNP و CCIE

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره کمپ نوروزی CCNA v3

برای مشاهده سرفصل دوره CCNA کلیک کنید
40 ساعت Network+ دوره کمپ نوروزی CCNA v3

دوره آموزشی CCNA سیسکو

برای مشاهده سرفصل دوره CCNA کلیک کنید
60 ساعت Network+ دوره آموزشی CCNA سیسکو

دوره آموزشی CCNA Security

برای مشاهده سرفصل CCNA Security کلیک کنید
40 ساعت CCNA دوره آموزشی CCNA Security

دوره آموزشی CCNP Pack SWITCH ROUTE TSHOOT

برای مشاهده سرفصل CCNP Pack کلیک کنید
100 ساعت CCNA دوره آموزشی CCNP Pack SWITCH ROUTE TSHOOT

دوره آموزشی CCIE Routing & Switching

برای مشاهده سرفصل کلیک کنید
100 ساعت CCNP Pack دوره آموزشی CCIE Routing & Switching