دوره های مهندسی شبکه سیسکو (CISCO) شامل CCNA و CCNP و CCIE

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره حضوری CCNA-New فرزاد حیدری

برای مشاهده سرفصل دوره CCNA-New کلیک کنید
60 ساعت Network+ دوره حضوری CCNA-New فرزاد حیدری

دوره Cisco DevNET Associate

برای مشاهده سرفصل دوره Cisco DevNET Associate کلیک کنید
60 ساعت دوره CCNA دوره Cisco DevNET Associate

دوره حضوری CCNP Enterprise Pack -New

برای مشاهده سرفصل دوره CCNP Enterprise Pack -New کلیک کنید
100 ساعت CCNA دوره حضوری CCNP Enterprise Pack -New

دوره حضوری CCNP Security Pack -New

برای مشاهده سرفصل دوره CCNP Security Pack- New کلیک کنید
80 ساعت CCNA دوره حضوری CCNP Security Pack -New

دوره آنلاین (لایو) Cisco ISE -SISE

برای مشاهده سرفصل دوره Implementing and Configuring Cisco Identity Services Engine (SISE) v3.0 کلیک کنید
40 ساعت دوره CCNA دوره آنلاین (لایو) Cisco ISE -SISE

کارگاه آنلاین Designing Data Centers Network with VXLAN EVPN

برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین Designing Data Centers Network with VXLAN EVPN کلیک کنید
8 ساعت CCNP کارگاه آنلاین Designing Data Centers Network with VXLAN EVPN

دوره حضوری Implementing Cisco SD-WAN Solutions-SDWAN300

برای مشاهده سرفصل دوره Implementing Cisco SD-WAN Solutions (SDWAN300) v1.0 کلیک کنید
40 ساعت CCNP ENCOR دوره حضوری Implementing Cisco SD-WAN Solutions-SDWAN300