دوره های مهندسی شبکه سیسکو (CISCO) شامل CCNA و CCNP و CCIE

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره کمپ نوروزی CCNA V3.0 سیسکو

برای مشاهده سرفصل دوره CCNA کلیک کنید
40 ساعت Network+ دوره کمپ نوروزی CCNA V3.0 سیسکو

دوره آموزشی CCNA V3.0 سیسکو

برای مشاهده سرفصل دوره CCNA کلیک کنید
60 ساعت Network+ دوره آموزشی CCNA V3.0 سیسکو

دوره CCNP SWITCH

برای مشاهده سرفصل SWITCH کلیک کنید
40 ساعت CCNA دوره CCNP SWITCH