دوره های مهندسی شبکه مایکروسافت (MCITP, MCSA 2016, MCSE 2016)

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016

برای مشاهده سرفصل دوره Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016 کلیک کنید
40 ساعت Windows Server دوره Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016

دوره MCSA: Windows Server 2016

سرفصل دوره MCSA: Windows Server 2016
140 ساعت +Network دوره MCSA: Windows Server 2016