دوره های هوش تجاری BI - Business Intelligence

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره کمپ نوروزی Applied Business Intelligence

برای مشاهده سرفصل دوره فشرده و کاربردی BI کلیک کنید
40 ساعت تسلط به SQL Server دوره کمپ نوروزی Applied Business Intelligence