دوره های آموزشی ذخیره سازی (Storage SAN - EMC VNX)

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره VNX Fundamentals

برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی VNX Fundamentals کلیک کنید
32 ساعت به فایل سرفصل مراجعه شود. دوره VNX Fundamentals

دوره Accelerated SAN Essentials

برای مشاهده سرفصل SAN کلیک کنید
40 ساعت آشنایی با مفاهیم شبکه دوره Accelerated SAN Essentials