دوره های برنامه نویسی وب (آموزش XHTML, ASP.NET, HTML5, MVC 5)

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره Web Development Fundamentals

برای مشاهده سرفصل Web Fundamentals XHTML 1.0 & CSS 2.0 کلیک کنید
20 ساعت Windows & Internet دوره Web Development Fundamentals

دوره Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

برای مشاهده سرفصل HTML5 کلیک کنید
40 ساعت تسلط به یک زبان برنامه نویسی و Web Development Fundamentals دوره Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

دوره آموزش ASP.NET MVC 5

برای مشاهده سرفصل MVC کلیک کنید
40 ساعت Programming in C#1 + ADO.NET دوره آموزش ASP.NET MVC 5