دوره های برنامه نویسی وب Web Apps (آموزش Web Development Fundamentals, PHP, HTML5, MVC 5)

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره Web Development Fundamentals

برای مشاهده سرفصل Web Fundamentals XHTML 1.0 & CSS 2.0 کلیک کنید
20 ساعت Windows & Internet دوره Web Development Fundamentals

دوره Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

برای مشاهده سرفصل HTML5 کلیک کنید
40 ساعت تسلط به یک زبان برنامه نویسی و Web Development Fundamentals دوره Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

دوره آموزش ASP.NET MVC 5

برای مشاهده سرفصب MVC کلیک کنید
40 ساعت Programming in C#1 + ADO.NET دوره آموزش ASP.NET MVC 5

دوره PHP مقدماتی و پیشرفته

برای مشاهده سرفصل PHP کلیک کنید.
40 ساعت آشنایی به مفاهیم برنامه نویسی دوره PHP مقدماتی و پیشرفته