دوره های برنامه نویسی وب (آموزش XHTML, ASP.NET, HTML5, MVC 5)

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

برای مشاهده سرفصل HTML5 کلیک کنید
40 ساعت تسلط به یک زبان برنامه نویسی و HTML1 و CSS2 دوره Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

دوره آموزش ASP.NET MVC 5

برای مشاهده سرفصل MVC کلیک کنید
40 ساعت Programming in C#1 + ADO.NET دوره آموزش ASP.NET MVC 5