بوت کمپ آنلاین نوروزی طراحی سایت HTML CSS Dreamweaver Fireworks Bootstrap JavaScript jQuery

بوت کمپ آنلاین نوروزی طراحی سایت HTML CSS Dreamweaver Fireworks Bootstrap JavaScript jQuery

مدت دوره طراحی سایت:

90 ساعت


پيش نياز دوره طراحی سایت:

ICDL


مخاطب دوره طراحی سایت:

افرادی که مایل آغاز طراحی و برنامه نویسی تحت وب می باشند با گذراندن این دوره می توانند طراحی ، ایجاد و راه اندازی وب سایت های استاتیک بر روی وب را انجام داده و در صورت تمایل پس از این دوره در کلاس های .net و یاPHP جهت برنامه نویسی وب شرکت نمایند.


اهداف دوره طراحی سایت :

در انتهای اين دوره دانشجويان قادر خواهند بود:
1. با مبانی طراحی وب آشنا شوند.
2. گرافیک صفحات وب را ایجاد نمایند.
3. گرافیک های طراحی شده را به وب سایت استاتیک تبدیل نمایند.
4. بنرهای فلش جهت وب سایت ها ایجاد نمایند
5. با استفاده از جاوا اسکریپت و jQuery صفحات را مدرن و تعاملی سازند.
6. با طراحی ریسپانسیو آشنا شده و با استفاده از bootstrap سایت های ریسپانسیو طراحی نمایندو
7. وب سایت طراحی شده را بر روی اینترنت بازکذاری نمایند.


سرفصل دوره آموزشی طراحی سایت:

HTML5 – CSS3
Web Page Building Blocks
Working with Web Page Files
Basic HTML5 Structure
Basic HTML5 Formatting
Images
Links
Lists
Tables
Forms
Style Sheet Building Blocks (css3)
Working with Style Sheet Files
Defining Selectors
Formatting with Styles
Layout with Styles
Dynamic Effects with Styles
Style Sheets for Printing
Video, Audio, and other Multimedia

Adobe Dreamweaver
The Dreamweaver Interface
Site Management Tools
Customizing Your Environment
Designing and Crafting Basic Pages
Setting Up Tables
Interactive Forms
Creating Lists
Using Frames and Framesets.
Including Multimedia Elements
Building Style Sheet Web Pages.
Working with Divs and AP Elements.
Using Dreamweaver Templates.
Using Behaviors

Adobe Fireworks or Adobe Photoshop or Adobe Illustrator
Getting to Know the Workspace
The Pages, States, and Layers Panels: Fundamental Workflow Tools
Working with Bitmap Images
Working with Selections
Working with Vector Graphics
Masking
Working with Text
Optimizing for the Web
Using Symbols
Prototyping Basics
Advanced Prototyping
Improving Your Workflow
Fireworks and Dreamweaver

JavaScript & jQuery
JavaScript Introduction
Storing Information in Variables
Conditional Statements
Loops in Javascript
Coding Javascript Functions
The String Object
Obtaining and Manipulating User Information
jQuery Introduction
jQuery Syntax
jQuery Selectors
jQuery Event Methods
jQuery Effects
jQuery Callback Functions
Get Content and Attributes
Set Content and Attributes
Add Elements
Remove Elements
Get and Set CSS Classes
jQuery Traversing
jQuery UI
jQuery Plugins

Responsive Web Design
Introduction to Bootstrap
Bootstrap Grid System
Bootstrap Grid System - Advanced.
Creating Layouts with Bootstrap
Bootstrap CSS - Understanding the CSS
CSS Customization / Skins
Responsive Web design with Bootstrap
Single Page Responsive site with Bootstrap
Bootstrap Plug-ins
Bootstrap Layout Components
Building Websites with Bootstrap
Bootstrap Plug-ins


جزئیات سرفصل آموزشی دوره Web Design را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک 

برنامه نویسی