بوت کمپ آنلاین نوروزی Android Application Development برنامه نویسی اندروید

بوت کمپ آنلاین نوروزی Android Application Development برنامه نویسی اندروید

دوره آموزشی برنامه نویسی اندروید

مدت دوره:

32 ساعت

پیشنیاز:

Java Fundamentals for Android™ Development

اهداف دوره برنامه نویسی اندروید:

در انتهای اين دوره دانشجويان قادر خواهند بود:
برنامه های عادی برای سیستم عامل اندروید را با ابزار اندروید استدیو و زبان جاوا تولید نمایند. از وب سرویس، دیتابیس و نقشه گوگل در برنامه خود استفاده نموده و به کامپوننت های اندروید مانند اکتیوی تی و سرویس ها مسلط شده و از GIT برای نگهداری پروژه خود استفاده نماین و یا با استفاده از دوربین و یا انتخاب از گالری، تصاویر را در نرم افزار مدیریت نمایند.


سرفصل دوره Android Application Development:

Lesson 1 : Introduction to Android
- Android history
- Android OS structure
- Tools and configs
- Install SDK and Android studio
- Emulators and AVD
- Hello world in Android
- Android project structure
- Review JAVA fundamental courses
Lesson 2 : Frontend: Design and UI / Resources, GIT
- Android widgets rules
- View
- Button, Edit text, Text View, Image view
- Relative Layout, Linear Layout, Constraint Layout, Scroll View
- Strings, Colors
- Multilingual app by multi Values
- Context
- Toast
- Click Listener, Long Click listener
- GIT, Source control
Lesson 3 : Backend: Java in Activities
- Android Components
- Activity structure
- Activity life cycle methods
- Intent, put extra
- startActivityForResult
- Camera, Gallery
- Using libraries in Android
- Glide, EasyImage
- Android permissions
- Navigation Drawer
- Shared Preferences
- HAWK
- ListView
Lesson 4 : REST Webservices
- Multi-Threading
- Handler
- HTTP URL connection
- Rest Web services
- AsyncHTTP client
- JSON, GSON
- Yahoo Weather Service
- IMDB Rest Webservice
- IPAPI Rest Webservice
- Progress Dialog, Activity Dialog, Alert Dialog
Lesson 5 : Database, Broadcast Receiver
- SQLite
- SqliteOpenHelper
- Android ORM (Sugar ORM)
- Video View
- Broadcast Receiver for incoming Calls and manage Video playing
- Custom Views
- WebView
- Notification
- Shapes, style, selector
- Menu
Lesson 6 : Fragments, GPS, Google Map, Maps API, Map Interface
- Google MAP
- Getting a Google API key
- Adding a Google Map Marker
- Methods to Capture a User’s Location
- Reverse Geolocation and Geocoder Class
- GPS, get user location
- Create simple location base app
- Fragments, View Pager
Lesson 7 : Advance topics, Review
- Recycler View
- Service
- Event bus
- Download manager by background Service

جزئیات سرفصل آموزشی دوره Android Application Development را از طریق لینک زیر دریافت کنید:
سرفصل دوره سماتک  از آن جایی که Java پیش نیاز برنامه نویسی اندروید می باشد، شرکت ATC یک ebook به صورت مجانی روی سایتش قرار داده که می توانید قبل از شرکت کردن در دوره Andriod آن را مطالعه فرمایید. برای دانلود کتاب جاوا روی عکس زیر کلیک کنید.
عنوان کتاب: Java Fundamentals for Android Developers

برای دریافت سوالات آزمون بین المللی اندروید روی شکل کلیک نمایید
سرفصل دوره ATC Android Application Development:


-->