بوت کمپ نوروزی MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C#

بوت کمپ نوروزی MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C#

آموزش C#
دوره C#
دانلود C#

برای فراگیری برنامه نویسی سی شارپ C# می بایست در اولین دوره پیشنهادی مایکروسافت با عنوان دوره MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C# شرکت نمایید. دوره های آموزشی برنامه نویسی در سماتک بر اساس استانداردهای مایکروسافت برنامه ریزی و تدوین شده اند. دوره آموزشی سی شارپ مذکور اولین دوره برای آموزش برنامه نویسی از نظر مایکروسافت است.
خلاصه :
این دوره یک دوره علمی/کاربردی بوده که دانش و مهارت مورد نیاز جهت برنامه نویسی در محیط دات نت را برای فراگیران فراهم می نماید. تمرکز دوره روی مطالبی از قبیل واسط های  کاربری، ساختار برنامه، گرامر زبان و جزئیات پیاده سازی برنامه ها خواهد بود. این دوره نقطه ورود برای کلیه کسانی است که قصد دارند در سایر دوره های دات نت شرکت نمایند. 

آیا نیاز به گذراندن دوره C# دارید؟

برای فهمیدن جواب در امتحان زیر شرکت کنید و دانش خود را بسنجید

اهداف دوره:
در انتهای دوره فراگیران قادر خواهند بود:
1. برنامه های ساده و ویژال را در محیط دات نت ایجاد نمایند.
2. فرم ها و کنترل ها را در ایجاد واسط های کاربری بکارگیرند.
3.متغیرها و آرایه ها را تعریف و استفاده نمایند.
4. توابع، و زیر برنامه ها را ایجاد و بکارگیرند و با توابع آماده آشنا شوند.
5. به کمک جملات شرطی ساختارهای تصمیم گیری و حلقه ای را پیاده سازی نمایند.
6. فرم ایجاد کرده و با کنترل های واسط کاربر آشنا شوند.
7. به کمک منوها، نوار وضعیت، و نوار ابزار کیفیت واسط کاربری را ارتقاء دهند.

مطالب این دوره با توجه به نیاز بازار کار در واحد تحقیق و توسعه تدوین شده است.


برای مشاهده سرفصل MS .NET Fundamentals کلیک کنید
آموزش C#
دوره C#
دانلود C#