دوره آنلاین (لایو) برنامه نویسی اندروید Android پیشرفته با زبان Kotlin

دوره آنلاین (لایو) برنامه نویسی اندروید Android پیشرفته با زبان Kotlin

دوره آنلاین اندروید پیشرفته با زبان برنامه نویسی Kotlin


مدت دوره:

36 ساعت


پيش نياز:

تسلط نسبی به سرفصل های دوره مقدماتی اندروید


مخاطب:

افرادی که تمایل به تقویت و تعمیق توانایی های برنامه نویسی اندروید خود دارند.


اهداف دوره آموزش اندروید پیشرفته:

در انتهای اين دوره دانشجويان قادر خواهند بود:
1. از Alarm Manager ها در اندروید استفاده نموده و عملیات دوره ای یا در راس زمان مقرر، بدون نیاز به منابع زیاد انجام دهند.
2. با استفاده از سرویس Push Notification گوگل با کاربران خود در ارتباط باشند.
3. با سرویس استاندارد Google Authentication مانند سایر برنامه های قدرتمند، سیستم احراز هویت نرم افزار خود را متحول کنند.
4. از دوربین، بلوتوث و یا GPS گوشی در برنامه خود استفاده نمایند.
5. با سرویس نقشه گوگل بهمراه سنسور GPS ، برنامه های نقشه محور ایجاد کنند.
6. برنامه های چند زبانه با پشتیبانی از زبان های راست به چپ و توانایی تغییر زبان توسط کاربر ایجاد نمایند.
7. برای نرم افزار خود ، ویدجت روی دسکتاپ گوشی ایجاد نموده و با آن ارتباط برقرار کنند.
8. با چند Library مطرح و پرکاربرد در اندروید آشنا شده و از آن ها استفاده نمایند.
(Barcode reader, Chart, Material Design,Event Bus)
9. توانایی ساخت Library مخصوص به خود را داشته باشند تا از حجم کارهای اضافی در آینده جلوگیری نموده و یا به دیگر برنامه نویسان، قابلیت استفاده از کدهای خود را بدهند.
10.با سرویس Acra از مشکلات،باگ ها و شرایط ایجاد آن ها در گوشی کاربران خود آگاه شده تا در نسخه های بعدی، آن ها را رفع نموده و برنامه ای بدون باگ داشته باشند.


سرفصل دوره آموزشی اندروید پیشرفته:

Lesson 1: Introduction to Kotlin
- Kotlin History
- Kotlin Advantages
- Why Google select Kotlin
- How Kotlin Programs Work
- Installing Java JDK and JRE
- Installing Android Studio
- Creating Kotlin Project Using Android Studio
- Creating a Kotlin Program
- Running a Kotlin Program
- Writing Comments
- Kotlin Variables
- Kotlin Data Types
- Lists
Lesson 2: Control Flow Statements Introduction
- Nullable types and operators for null safety
- If Statement
- If – Else Statement
- If Else and Logical Operators
- When Statement and
- For Loops, for Each
- While Loops
- Do-while Loops
- Jump Expressions
- Break Statement
- Continue Statement
- Return Statement
Lesson 3: Functions & Object-Oriented Programming (OOP)
- Function Structure
- Creating a Function
- Functions and Variable Scope
- Extension Functions
- Object-Oriented Programming (OOP)
- Object
- Class
- Creating a Class
- Inheritance
- Overloading Constructors
- Overriding Properties
- Abstract Class
- Interface Class
- Generic Class
- Enum Class
- Class Variables
- Member Variables
- Cast to other types
Lesson 4: Project Architecture
- Android Annotations
- Review Interface and Abstract classes
- MVP and MVC in Android
- Proguard Android project
- REST API
Lesson 5:
- Retrofit
- GSON
- Builder Pattern
- Advance Rest API call
- Create REST API with PHP/MySQL
- Present API Mocking tools
- Event Bus
Lesson 6: Data, Camera, Gallery
- Realm in Android (modern mobile database)
- Data cache in Realm (using app in offline mode)
- Camera and gallery in Android
- Scan QR Code
- Introducing some useful libraries
- Transition Animation in Android
- Easy android Animations
- Android Widgets
Lesson 7: GPS, Google Map, Maps API, Map Interface
- Google Map Fragment
- Getting a Google API key
- Adding a Google Map Marker
- Methods to Capture a User’s Location
- Reverse Geolocation and Geocoder Class
- GPS, get user location
- Create simple location base app
Lesson 8:
- Firebase Push notification (FCM)
- Firebase Crash Reports
- Google Analytics
- Advance Recycler View
- Card View
- Reactive programming (RX Android, RX Java)
Lesson 9:
- Dependency injection manually
- Dagger 2
- UI Test, Unit test
- Espresso


جزئیات سرفصل آموزشی دوره برنامه نویسی اندروید Android پیشرفته با زبان Kotlin را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک