دوره آنلاین (لایو) SANS SEC504: Hacker Tools, Techniques, Exploits, and Incident Handling

دوره آنلاین (لایو) SANS SEC504: Hacker Tools, Techniques, Exploits, and Incident Handling

خلاصه دوره SANS SEC504: Hacker Tools, Techniques, Exploits, and Incident Handling:

امروزه ، اینترنت پر است از ابزار های حرفه ای و قدرتمند هک و مجرمانی که به طور گسترده از این ابزار ها استفاده میکنند. اگر سازمان شما به اینترنت متصل باشد و یا یک یا دو کارمند ناراضی در سازمانتان وجود داشته باشد ، امکان این وجود دارد که سیستم های شما مورد حمله قرار بگیرد. باید با این واقعیت کنار آمد که امروزه مجرمان سایبری بیش از هر زمانی افزایش یافته اند و وظیفه شما برای دفاع از خود و سازمان خود در برابر آنها ، یادگیری ابزار ها و تکنیک هایی است که آنها برای حمله به شما استفاده میکنند.
این دوره به شما کمک میکند تا با درک تاکتیک و استراتژی های آنها و همچنین تمرین های عملی برای یافتن آسیب پذیری ها و نفوذ به سیستم های مختلف ، یک برنامه جامع برای رسیدگی به حوادث سایبری ایجاد کنید. این دوره به جای آموزش چند ترفند هک ، یک فرایند گام به گام برای پاسخگویی به حوادث سایبری و همچنین شرح مفصلی از چگونگی تضعیف مهاجمان ارائه میدهد تا شما بتوانید آنها را شناسایی کرده و از دسترسی غیر مجاز به سیستم های خود جلوگیری کنید. با کمک مهارت هایی که در این دوره یاد میگیرید میتوانید نقص های موجود در سیستم های خود را قبل از اینکه توسط افراد غیر مجاز استفاده شوند کشف کنید.
این دوره برای افرادی که وظیفه هدایت تیم حادثه را دارند و یا بخشی از آن هستند بسیار مناسب است.


مدت دوره:

40 ساعت

پیشنیاز:

SANS SEC301: Introduction to Cyber Security


مخاطب دوره SANS SEC504: Hacker Tools, Techniques, Exploits, and Incident Handling

• متخصصین و علاقه مندان به تست نفوذ (Penetration Testing)
• متخصصین و علاقه مندان به دیجیتال فارنزیک/جرایم دیجیتال/جرم شناسی دیجیتال (Digital Forensics)
• متخصصانی که در تیم پاسخ به حوادث سایبری حضور دارند. (Incident Handlers)
• متخصصین مرکز عمیات امنیت (SOC)
• مدیران فناوری اطلاعات (IT)
• مدیران امنیت اطلاعات (Information Security)
• اَدمین های امنیت (Security Admins)


اهداف دوره SANS SEC504: Hacker Tools, Techniques, Exploits, and Incident Handling

در انتهای اين دوره دانشجويان موارد زیر را یاد خواهند گرفت:
• چگونه میتوان خود را به بهترین شکل در برابر حملات آماده کرد؟
• رویکرد هایی که توسط بسیاری از مهاجمان سایبری استفاده میشود.
• دفاع فعال و واکنشی در تمامی مراحل نفوذ
• چگونه میتوان حمله های در حال انجام را شناسایی کرد؟
• جدیدترین محور های حمله و نحوه جلوگیری از آنها
• چگونه میتوان حملات را به درستی مهار کرد؟
• چگونه میتوان از عدم بازگشت مهاجمان اطمینان حاصل کرد؟
• نحوه بازیابی سیستم ها بعد از حملات سایبری
• استراتژی و ابزار هایی برای تشخیص هر نوع حمله
• حملات و آسیب پذیری های مختلف
• نحوه آماده کردن تیمی برای پاسخ به حوادث سایبری و ایجاد یک استراتژی مناسب
تمامی اهداف و سرفصل های دوره به طور سناریو محور به دانشجویان آموزش داده میشود.


سرفصل دوره SANS SEC504: Hacker Tools, Techniques, Exploits, and Incident Handling:

• SEC504.1: Incident Response and Computer Crime Investigations
• SEC504.2: Recon, Scanning, and Enumeration Attacks
• SEC504.3: Password and Access Attacks
• SEC504.4: Public-Facing and Drive-By Attacks
• SEC504.5: Evasion and Post-Exploitation Attacks

جزئیات سرفصل آموزشی دوره SANS SEC504: Hacker Tools, Techniques, Exploits, and Incident Handling: را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک