دوره جامع توسعه نرم افزار با پایتون Python

دوره جامع توسعه نرم افزار با پایتون Python

معرفی دوره جامع توسعه نرم فزار با پایتون:

پایتون یگ زبان برنامه نویسی همه منظوره است که در سال¬های اخیر مورد توجه بسیاری از سازمان ها و دانشگاه قرار گرفته و پروژه¬های فراوانی به کمک آن توسعه داده شده است. یادگیری این زبان به نسبت بسیار ساده است و برنامه نویسان می توانند در حداقل زمان برای بازار کار نوظهور و جالب آن آماده شوند. بر اساس گزارش ACM پایتون پراستفاده ترین زبان برای آموزش‌های مقدماتی برنامه نویسی میان ۳۹ دانشگاه معتبر آمریکا است (http://cacm.acm.org/blogs/blog-cacm/176450-python-is-now-the-most-popular-introductory-teaching-language-at-top-u-s-universities/fulltext). همچنین بنا بر آمار سایت indeed میانگین درآمد توسعه دهندگاه پایتون در آمریکا حدود 115،000 دلار در سال است. 

در این دوره جامع برنامه نویسی پایتون، دانش پژوهان با اصول برنامه نویسی با این زبان آشنا می شوند و به کمک تکنیک های برنامه نویسی شی ءگرا نرم افزارهای رومیزی و تحت وب را توسعه می دهند. به علاوه به کمک ابزارهای پایتون به برنامه نویسی پایگاه داده و تجزیه و تحلیل دادهمدت دوره پایتون:

60 ساعتپيشنياز دوره پایتون:

-مخاطب دوره پایتون:

• دانش جویان رشته های مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات، علوم کامپیوتر، ریاضی و سایر رشته های مرتبط
• علاقه مندان به علوم داده و داده کاوی
• علاقه مندان به توسعه برنامه های تحت وب
• برنامه نویساناهداف دوره پایتون:

در انتهای اين دوره دانشجويان قادر خواهند بود:
• به کمک زبان پایتون الگوریتم ها را پیاده سازی کنند.
• برنامه نویسی پایگاه داده را به طور مؤثر صورت دهند.
• برنامه های گرافیکی مطلوب بنویسند.
• با ابزارهای کارا به تجریه و تحیل داده ها بپردازند.
• نرم افزارهای تحت وب را به کمک پایتون توسعه دهند.سرفصل دوره پایتون:

1. INTRODUCTION
a. Programs and Programming
b. Basic Definitions
c. What and How to Install

2. HELLO, PYTHON
a. The Big Picture
b. Expressions
c. What Is a Type?
d. Variables and the Assignment Statement
e. Function Basics
f. Built-in Functions
g. Style Notes

3. STRINGS
a. Introducing Strings
b. Escape Characters
c. Multiline Strings
d. Print
e. Formatted Printing
f. User Input

4. MODULES
a. Importing Modules
b. Defining Your Own Modules
c. Objects and Methods
d. Pixels and Colors
e. Testing

5. LISTS
a. Lists and Indices
b. Modifying Lists
c. Built-in Functions on Lists
d. Processing List Items
e. Slicing
f. Aliasing
g. List Methods
h. Nested Lists
i. Files as Lists

6. MAKING CHOICES
a. Boolean Logic
b. if Statements
c. Storing Conditionals

7. REPETITION
a. Counted Loops
b. while Loops
c. User Input Loops
d. Controlling Loops

8. FILE PROCESSING
a. One Record per Line
b. Records with Multiple Fields
c. Positional Data
d. Multiline Records
e. Writing to Files

9. DATA STRUCTURES
a. Sets
b. Dictionaries
c. Tuples
d. Stack
e. Queue
f. Trees and Graphs

10. ALGORITHMS
a. Searching
b. Sorting
c. Timing

11. OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
a. Introduction to OO Theory
b. Objects and Classes
c. Abstraction
d. Encapsulation
e. Inheritance
f. Polymorphism

12. GRAPHICS
a. Tkinter Fundamentals
b. Widget Fundamentals
c. Container Widgets
d. Menues
e. Layout Management
f. Events
g. Introduction to PyQt
h. Introduction to Game Development with PyGame

13. ACCESSING DATA
a. Introduction to Database Systems
b. Database programming using SQLite
c. Introduction to MySQL for Python Programmers
d. Introduction to SQLAlchemy
e. Using XML
f. Introduction to Mongo DB

14. DATA ANALYSIS
a. Introducing numpy
b. Introducing scipy
c. Introducing matplotlib
d. Introduction to Data Mining
e. Using Orange for Machine Learning

15. OBJECT-ORIENTED DESIGN PATTERNS
a. Introduction to OO Design Patterns
b. Decorator
c. Observer
d. Strategy
e. State
f. Singleton
g. Template
h. Adapter
i. Façade
j. Flyweight
k. Command
l. Abstract Factory
m. Composite

16. WEB DEVELOPMENT USING DJANGO
a. Introduction to Network Programming with Python
b. Introduction to Web Apps
c. Introduction to Django
d. Django Template System
e. Interaction with a Database: Models
f. Form Processing
g. Views and URLConfs
h. Sessions, Users and Registration
i. Basic Django administrationجزئیات سرفصل آموزشی دوره Python را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک