دوره حضوری مدیریت زیرساخت مرکز داده (DCIM)

دوره حضوری مدیریت زیرساخت مرکز داده (DCIM)

خلاصه دوره مدیریت زیرساخت مرکز داده (DCIM)

نرم افزار مدیریت زیرساخت مرکز داده، به عنوان یکی از بخش های به سرعت رو به گسترش در مراکز داده، عنصری حیاتی برای مدیریت کلیه تجهیزات زیرساخت مرکز داده، یکپارچه سازی، پایش انرژی، روال های کاری و مدیریت ظرفیت و کارایی است که در این دوره جهت کاهش هزینه های سازمان و افزایش بهره وری آموزش داده خواهد شد.
بر مبنای بهروش های BISCI و پیشنهادهای اشنایدرالکتریک

مدت دوره مدیریت زیرساخت مرکز داده (DCIM):

16 ساعت


اهداف دوره مدیریت زیرساخت مرکز داده (DCIM):

• مدیریت و کنترل بر بهره برداری از مراکز داده و مصرف انرژی تمامی تجهیزات مرتبط با فناوری اطلاعات و در نتیجه کاهش هزینه های انرژی در مرکز داده
• بهبود بهره وری از تجهیزات زیرساختی از قبیل سیستم توزیع برق و سیستم های سرمایش مرکز داده
• شناسایی مشکلات محتمل در مرکز داده
• بیشینه کردن دوره عمر مفید دستگاه ها و تجهیزات و سرورها و افزایش اطمینان به زیرساخت فیزیکی مرکز داده و در نتیجه بهبود شرایط کسب و کار سازمان
• بهبود فرآیندهای کاری در مرکز داده و ایجاد اتوماسیون کاری در نگهداری مرکز داده و در نتیجه کاهش هزینه های نگهداری در مرکز داده


سرفصل دوره مدیریت زیرساخت مرکز داده (DCIM)

1- آشنایی با DCIM و دلایل استفاده از نرم افزار مدیریت مرکز داده
2- بررسی تفاوت DCIM و نرم افزارهای مانیتورینگ
3- مانیتورینگ بدون وقفه و طراحی داشبوردهای مدیریتی
4- پایش انرژی در مرکز داده
5- گزارش گیری و تحلیل داده های جمع آوری شده
6- مدیریت بحران
7- یکپارچگی نرم افزارها
8- مدیریت دارایی ها
9- مدیریت فرآیندهای کاری
10- مدیریت ظرفیت مرکز داده

جزئیات سرفصل آموزشی دوره مدیریت زیرساخت مرکز داده (DCIM) را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک