دوره روش کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار Software Requirements Analysis

دوره روش کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار Software Requirements Analysis

خلاصه دوره روش کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار:

«اگر نیازمندی ها را به درستی شناسایی نکنید، خوب انجام دادن بقیه پروژه، دیگر اهمیتی نخواهد داشت» کارل ای ویِگرز
حوزه نیازمندی های نرم افزاری یکی از مهم ترین حوزه ها در توسعه نرم افزار است و با وجود پیشرفت های چشم گیر، مهندسی نیازمندی ها جزو ضعیف ترین حلقه ها در زنجیره مهندسی نرم افزار است. هدف این دوره ارائه چارچوبی برای تحلیل نیازمندی های نرم افزار است و به تحلیل گران می آموزد که چگونه نقش خود را در پروژه های تولید نرم افزار ایفا کنند.مدت دوره:

40 ساعتپيش نياز:

UML و تجربه در تولید نرم‌افزارمخاطب:

مخاطب اصلی دوره، تحلیل گران سیستم های نرم افزاری هستند. به علاوه دوره برای مخاطبان زیر نیز مفید است:
طراحان و برنامه نویسان نرم افزار
مدیران پروژه های توسعه نرم افزار
آزمون گران نرم افزار
مشتریان و کارفرمایان پروژه های نرم افزاریاهداف دوره:

هدف از دوره، آموزش روشها، تكنيكها و ابزارهاي تحلیل نيازمندي‌ها در قالب مباحث علمي و كارگاههاي عملي است.
در انتهای اين دوره دانشجويان:
 ادبیات و اهمیت حوزه نیازمندی ها را خواهند آموخت.
 قادر خواهند بود نيازمندي‌هاي سيستم نرم افزاري را شناسايي، استخراج، مدل و تدوين نمايند.
 مهارت مدلسازی حوزه مسأله را با هدف شناسايي اقلام اطلاعاتي موجود در راه حل پيشنهادي را کسب خواهند نمود.
 كاربردهاي UML به عنوان زبان استاندارد مدلسازی را در تحلیل نرم‌افزار و نیازمندی های آن تجربه خواهند كرد.
 با تکنیکهای استخراج نیازمندی ها آشنا خواهند بود.سرفصل مطالب آموزشی:

جزئیات سرفصل آموزشی دوره روش های کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک