دوره طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI

دوره طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI

خلاصه دوره طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI:

در این دوره که بصورت کاملا کارگاهی برگزار می شود با جدیدترین ابزار طراحی داشبوردهای هوش تجاری شرکت ماکروسافت بنام PowerBI آشنا خواهید شد و نحوه ایجاد گزارشات نموداری و تحلیلی قدرتمند از طریق اتصال به انواع منابع داده ای را یاد خواهید گرفت.

مدت دوره :

24 ساعت

پیشنیاز دوره :

دوره BI Pack

مخاطب دوره :

تمامی علاقه‌مندان به طراحی داشبوردهای BI

اهداف دوره طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI :

در انتهای اين دوره دانشجويان قادر خواهند بود:
1- با ابزارهای PowerBI انواع گزارشات تحلیلی و نموداری زیبا و کاربردی را طراحی کنند.
2- از منابع مختلف اطلاعات را جمع‌آوری و با اعمال تغییرات آنها را جهت ساخت گزارشات آماده کنند.
3- با نحوه بارگزاری گزارشات بر روی اینترنت آشنا خواهند شد.
4- چگونگی نحوه اتصال و ارتباط Excel با PowerBI را فرامی‌گیرند.
5- با مقدمات زبان DAX آشنا می‌شوند.
سرفصل دوره طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI:

Getting started
Introducing Power BI
Using Power BI
The building blocks of Power BI
A quick look at the Power BI service
Review and what's next
Getting data
Overview of Power BI Desktop
Getting started with Power BI Desktop
Connect to data sources in Power BI Desktop
Clean and transform your data with the Query Editor
More advanced data sources and transformation
Cleaning irregularly formatted data
Modeling
Introduction to modeling your data
How to manage your data relationships
Create calculated columns
Optimizing data models
Create calculated measures
Create calculated tables
Explore your time-based data
Visualizations
Introduction to visuals in Power BI
Create and customize simple visualizations
Combination charts
Slicers
Map visualizations
Matrixes and tables
Scatter charts
Waterfall and funnel charts
Gauges and single-number cards
Modify colors in charts and visuals
Shapes, text boxes, and images
Page layout and formatting
Group interactions among visualizations
Duplicate a report page
Show categories with no data
Summarization and category options
Z-order
Visual hierarchies and drill-down
R integration in Power BI Desktop
Exploring data
Introduction to the Power BI service
Quick insights in Power BI
Create and configure a dashboard
Ask questions of your data with natural language
Create custom Q&A suggestions
Share dashboards with your organization
Display visuals and tiles full-screen
Edit tile details and add widgets
Get more space on your dashboard
Install and configure a personal gateway
Power BI and Excel
Introduction to using Excel data in Power BI
Upload Excel data to Power BI
Import Power View and Power Pivot to Power BI
Connect OneDrive for Business to Power BI
Excel in Power BI – summary
Publishing and sharing
Introduction to content packs, security, and groups
Publish Power BI Desktop reports
Print and export dashboards and reports
Manually republish and refresh your data
Introducing Power BI Mobile
Create groups in Power BI
Build content packs
Use content packs
Update content packs
Integrate OneDrive for Business with Power BI
Publish to web
Completion of Power BI Guided Learning
Introduction to DAX
Introduction to DAX
DAX calculation types
DAX functions
Using variables in DAX expressions
Table relationships and DAX
DAX tables and filteringجزئیات سرفصل آموزشی دوره طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک