دوره یکپارچه سازی سازمانی Enterprise Integration

دوره یکپارچه سازی سازمانی Enterprise Integration

سماتک، مرکز آموزش های تخصصی IT با همکاری شرکت مهندسی نرم افزار گلستان برگزار می نماید:خلاصه دوره یکپارچه سازی سازمانی

در این دوره مبانی، اهدف، حوزه‌ها، لایه‌ها، متدولوژی و مراحل و الگوهای یکپارچه‌سازی در سطح معماری سازمان ارائه می‌شود.مدت دوره:

16 ساعتپیش نیاز:

آشنایی با اصول، مفاهیم و متدولوژی‌های معماری سازمانی (معماری سازمانی مقدماتی و پیشرفته مبتنی بر TOGAF 9)مخاطب:

کارشناسان معماری سازمانیاهداف دوره:

در انتهای اين دوره دانشجويان قادر خواهند بود یکپارچه‌سازی در لایه‌های مختلف را تشریح نموده و مزایای آن را بیان نمایند. روش‌ها و تکنولوژی‌های مورد استفاده در یکپارچه‌سازی در لایه‌های مختلف معماری را انتخاب نمایند. مدل‌های معماری تخصصی در زمینه یکپارچه‌سازی را توسعه دهند. از الگوهای مختلف یکپارچه‌سازی در لایه‌های مختلف استفاده و در سطح معماری آن‌ها را طراحی نمایند.سرفصل دوره:

• Integration fundamentals
• Integration layers
• Integration patterns
• Integration technologies
• Enterprise integration modelingجزئیات سرفصل دوره یکپارچه سازی سازمانی را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک