دوره (Penetration Testing with Kali (PWK

دوره (Penetration Testing with Kali (PWK

خلاصه دوره (Penetration Testing with Kali (PWK

دوره PWKتوسط شرکت Offensive Security طراحی شده است. بی‌شکOffensive Security یکی از معتبرترین موسسه‌های موجود در حوزه امنیت تهاجمی بوده و دوره‌های مختلفی را دراین زمینه ارائه می‌نماید. دوره PWK به افراد، توانایی تست آسیب‌پذیری، نفوذ به شبکه و وب‌سایت‌ها را به صورت پیشرفته می‌دهد. جمع‌آوری اطلاعات به صورت دقیق، پیدا کردن آسیب‌پذیری، نوشتن و کار کردن با Exploitهای مختلف، ویرایش Exploitهای موجود، کشف آسیب‌پذیری در برنامه‌های کاربردی، دور زدن فایروال و آنتی‌ویروس از مطالب اصلی دوره PWK می‌باشد.


مدت دوره:

30 ساعت

پیشنیاز:

دوره CEH


مخاطب دوره (Penetration Testing with Kali (PWK:

• افراد علاقمند به تست نفوذ
• کارشناسان تست نفوذ
• کارشناسان امنیت شبکه


سرفصل دوره (Penetration Testing with Kali (PWK :

- Penetration Testing
- Kali Linux
- The Essential Tools
- Passive Information Gathering
- Passive Information Gathering
- Vulnerability Scanning
- Buffer Overflows
- Win32 Buffer Overflow Exploitation
- Linux Buffer Overflow Exploitation
- Working with Exploitation
- File Transfers
- Privilege Escalation
- Client Side Attacks
- Web Application Attacks
- Password Attacks
- Port Redirection and Tunneling
- The Metasploit Framework
- Bypassing Antivirus Software
- Assembling the Pieces:Penetration Test Breakdown

جزئیات سرفصل آموزشی دوره (Penetration Testing with Kali (PWK را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک