دوره Building Modern .Net Apps

دوره Building Modern .Net Apps

اهداف دوره Building Modern .Net Apps:

در این دوره تکنولوژی های جدید مایکروسافت به منظور تولید نرم افزارهای سازمانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در اغلب موارد، تولید سیستم های نرم افزاری گسترده Large Scale مشکلاتی دارد که اگر برای حل آنها راهکار مناسبی ارایه نشود، پروژه شانس کمتری برای موفقیت خواهد داشت. مطالب این دوره با توجه به نیاز بازار کار در واحد تحقیق و توسعه تدوین شده است. از جمله موارد تاثیرگذار در این پروژه ها می توان به موارد زیر اشاره کرد :1. Architecture
2. Cohesion And Coupling
3. Design Principles
4. Cross Cutting Concern(Authentication, Authorization, Caching, Exception Handling, Logging, …)
5. Performance
6. Test Driven Development

در این دوره تلاش خواهیم کرد که هر کدام از موارد فوق را با معرفی راهکار مناسب، پیاده سازی نماییم.مخاطبین دوره Building Modern .Net Apps چه کسانی هستند؟

این دوره برای کلیه توسعه دهندگانی که قصد دارند نرم افزارهای پیچیده سازمانی با مقیاس کاربری وسیع تولید نمایند، توصیه می شود.پیشنیاز دوره :

مخاطبین لازم است حداقل 2 سال سابقه برنامه نویسی حرفه ای در محیط دات نت را داشته باشند.مدت دوره:

مدت زمان آموزشی این دوره 40 ساعت می باشد.دست آوردهای دوره :

پس از گذراندن دوره مذکور قادر به انجام فعالیت های زیر خواهید شد :
  •  آشنایی با معماری مدرن Domain Driven Design
  •  آشنایی با IoC Container و استفاده از Ninject به منظور پیاده سازی Dependency Inject
  •  آشنایی با روش برنامه نویسی Aspect Oriented Programming و پیاده سازی آن از طریق Casttle
  •  آشنایی با الزامات طراحی SOLID و بکارگیری عملی آن
  •  آشنایی با کتابخانه TPL, P-LINQ دات نت برای ایجاد پردازش های موازی
  •  آشنایی با Test Unit برای ایجاد برنامه تستسرفصل مطالب آموزشی:

جزئیات سرفصل آموزشی دوره Building Modern .Net Apps را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک