دوره Design Pattern

دوره Design Pattern

خلاصه :  آموزش مفهومی ایجاد و به کارگیری الگوهای بهینه و استاندارد طراحی در تولید ابزار، برنامه ها و سیستم ها مبتنی به زبان C#
مدت دوره: 40  ساعت
پيش نياز: آشنایی کامل با مفاهیم شی گرایی و حداقل یکسال تجربه برنامه نویسی 
مخاطب: تولید کنندگان ابزارهای برنامه نویسی، مدیران فنی شرکتها، طراحان سیستم
اهداف دوره: در انتهای اين دوره دانشجويان قادر خواهند بود:
ضمن فراگیری مفاهیم شی گرایی پیشرفته ، ابزارها، تکنیک ها و مفاهیم به روز شده مایکروسافت در محیطVisual Studio 2013 ، 
برنامه ها و ابزار های خود را با استفاده از روشها و الگوهای طراحی بهینه شده و استاندارد، به سادگی تولید نمایند. لازم به ذکر است که در اکثر مثالها و برنامه های ارائه شده در کلاس سعی بر آن شده است که ضمن کاربردی بودن آنها، یادگیری و  بکارگیری مفاهیم به سهولت امکانپذیر باشد.


فیلم آموزشی Design Pattern
این قسمت: Strategy Patternسرفصل دوره:
- مفاهیم شی گرایی پیشرفته
- آموزش Refactoring  در Visual Studio
- آموزش فن آوری Generic 
- فلسفه شکلی و ماهوی الگوهای طراحی
- معرفی 23 الگوی معروف طراحی
- آموزش الگوی  Singleton
- آموزش الگوی  Abstract Factory Factory Method/ Simple Factory/
- آموزش الگوی  Factory Builder 
- آموزش الگوی   Prototype
- آموزش الگوی   Adapter
- آموزش الگوی   Composite
- آموزش الگوی Decorator  
- آموزش الگوی  Facade 
- آموزش الگوی Proxy  
- آموزش الگوی  Command
- آموزش الگوی   Iterator
- آموزش الگوی    Mediator
- آموزش الگوی   Strategy
- آموزش الگوی   Template Method
- آموزش الگوی   Visitor