دوره Enterprise Architecture Fundamentals (EA1) & Advanced Enterprise Architecture (EA2) معماری سازمانی مقدماتی و پیشرفته (مبتنی بر TOGAF 9)

دوره Enterprise Architecture Fundamentals (EA1) &  Advanced Enterprise Architecture (EA2) معماری سازمانی مقدماتی و پیشرفته (مبتنی بر TOGAF 9)

معماری سازمانی مقدماتی:

خلاصه دوره (Enterprise Architecture Fundamentals (EA1 معماری سازمانی مقدماتی:

معماری سازمانی رویکردی جامع به تحلیل، طراحی، برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی عناصر مختلف کسب وکار و فناوری اطلاعات در جهت اجرای استراتژی‌ها و نیل به اهداف سازمانی است در این رویکرد یک سازمان در لایه‌های مختلف عملیاتی نظیر اهداف و استراتژی‌ها، فرآیندها و وظایف، سیستم‌ها و منابع اطلاعاتی و زیرساخت‌ها و سخت‌افزارها به طور هماهنگ مورد تحلیل، نیازسنجی و برنامه‌ریزی قرار گیرند. در این دوره ضمن بررسی اصول و مفاهیم معماری سازمانی، ضرورت و مزایای معماری، فرآیند و متدولوژی کلی معماری سازمانی، چارچوب‌های رایج معماری، ابزارهای معماری و سناریوهای کاربردی معماری سازمانی ارائه می‌شود.


مدت دوره :

40 ساعت


پیش نیاز:

آشنایی مقدماتی با مفاهیم فناوری اطلاعات، مدل سازی فرآیندها و تحلیل سیستم ها


مخاطب:

مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات، کارشناسان و دانشجوبان علاقه مند به حوزه معماری سازمانی (کسب وکار و فناوری اطلاعات)


اهداف دوره Enterprise Architecture Fundamentals (EA1) معماری سازمانی مقدماتی :

در انتهای اين دوره دانشجويان قادر خواهند بود نقش و جایگاه معماری سازمانی در سازمان در تعامل با سایر حوزه‌ها، مفاهیم و نظام‌های مدیریتی را تشریح کنند.. با استفاده از مفاهیم و مراحل اصلی معماری سازمانی، در پروژه‌ها و یا واحدهای سازمانی معماری در شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف مشغول به فعالیت شوند و نحوه استفاده از مزایا، خروجی‌ها و اصول معماری در انواع پروژه‌های فاوا و سازمانی را تشخیص دهند. همچینین شرکت‌کنندگان این دوره قادر خواهند بود چارچوب‌های مناسب برای هر فعالیت معماری را انتخاب کرده، مفاهیم نوین معماری نظیر سرویس‌گرایی را تشریح کرده و از آن استفاده کنند .

سرفصل دوره :

• IT management and planning
• Enterprise architecture foundations
• Enterprise architecture process
• Enterprise architecture frameworks
• Enterprise architecture methodologies
• Enterprise architecture tools
• Service orientation
• Enterprise architecture maturity
• Enterprise architecture maintenance
• Enterprise architecture in change management
• Enterprise architecture in IT planning
• Enterprise architecture in business transformation


معماری سازمانی پیشرفته:

خلاصه دوره (Advanced Enterprise Architecture (EA2 معماری سازمانی پیشرفته:

معماری سازمانی رویکردی جامع به سازمان در جهت تحلیل، طراحی، برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی استراتژی‌ها و نیل به اهداف است. چارچوب‌های مختلفی به منظور به‌کارگیری معماری در سطح سازمان با اهداف مختلف وجود دارد. چارچوب معماری TOGAF که توسط The Open Group ارائه شده، رویکردی عمومی، انعطاف‌پذیر و قبل اختصاصی‌سازی (customizable) به معماری داشته و در طیف گسترده‌ای از سازمان‌ها برای هدایت فعالیت‌های معماری و همچنین ایجاد و درونی‌سازی قابلیت معماری در سازمان استفاده می‌شود. در این دوره مبانی معماری سازمانی، اصول و مفاهیم پایه، لایه‌های معماری، کلیات مراحل و ترتیب و توالی فعالیت‌های معماری ارائه شده و اسناد اصلی معماری مبتنی بر چارچوب TOGAF 9 ارائه می‌شود.


اهداف دوره (Advanced Enterprise Architecture (EA2 معماری سازمانی پیشرفته :

در انتهای اين دوره دانشجويان قادر خواهند بود تمامی مراحل و فعالیت‌های توسعه معماری را اجرا نموده و ماهیت غیرآبشاری آن را مدیریت نمایند. از متامدل چارچوب TOGAF به‌منظور توسعه معماری سازمان استفاده نموده و مخزن معماری را ایجاد و نگهداری نمایند. با استفاده از تکنیک‌های مختلف، مراحل مختلف توسعه معماری‌های موجود، مطلوب و گذار را به انجام برسانند و حاکمیت لازم برای اجرای برنامه‌های توسهع را تبیین و اجرا نمایند. برنامه‌های گذار را با استفاده از روش‌های تحلیل فاصله ارائه دهند. ذینفعان معماری، انتظارات و نیازمندی‌های ایشان را مدیریت کنند و همچنین مدل‌سازی و تأمین امنیت در معماری را به انجام رسانند.


سرفصل دوره :

• The Open Group
• TOGAF 9.1 structure and modules
• TOGAF definitions
• Architecture development method (ADM)
o Preliminary
o Vision
o Business architecture
o Information systems architecture
o Data architecture
o Technology architecture
o Opportunities & solutions
o Migration planning
o Implementation governance
o Architecture change management
o Requirements management
• Stakeholder management
• Enterprise continuum
• Architecture repository
• Architecture content framework
• Architecture partitioning
• Adapting the ADM
• ADM guidelines
• Reference models
• Architecture capability framework
• TOGAF certificates

برای مشاهده سرفصل دوره Enterprise Architecture Fundamentals (EA1) & (Advanced Enterprise Architecture (EA2 معماری سازمانی مقدماتی و پیشرفته (مبتنی بر TOGAF 9) کلیک کنید