دوره Microsoft Azure DevOps Server

دوره Microsoft Azure DevOps Server

خلاصه دوره Microsoft Azure DevOps Server:

که قبلا با نام Team Foundation Server یا به اختصار TFS توسط شرکت مایکروسافت ارائه می شد، به عنوان محصول قدرتمند مایکروسافت در حوزه ALM می باشد. مدیریت کدها، مدیریت نسخه ها، مدیریتپروژه مبتنی بر Agile ، خودکار سازی ساخت Build Management ، مدیریت تست ها و انتشار نسخه قسمتی از امکاناتAzure DevOpsمی باشد. در این نسخه امکاناتی از قبیل برد کانبان، رابط کاربری مبتنی بر وب و یکپارچگی آن با محیط های توسعه نرم افزاری کد باز به مراتب کامل شده است. بدیهی است استفاده ازAzure DevOpsکنترل و مدیریت فرآیند تولید و توسعه نرم افزار را بهبود می بخشد.


مدت دوره:

24 ساعت


پيش نياز:

آشنایی با فرآیند تولید نرم افزار، آشنایی با توسعه نرم افزار از طریق Visual Studio با یکی از زبان های برنامه نویسی مجموعه دات نت


مخاطب:

این دوره برای تمامی افرادی که در پروژه های نرم افزاری نقش دارند توصیه می شود. مدیران پروژه، تحلیل گران،معماران نرم افزار و پیاده سازها. همچنین تسلط بر مباحث مرتبط با پیکریندی و تنظیمات سرورAzure DevOps برای مدیران شبکه توصیه می شود.


اهداف دوره :

در انتهای این دوره دانشجویان قادر خواهند بود:
» تشریح چرخه تولید نرم افزار مبتنی بر DevOps
» مدیریت کدها و بهبود کیفیت کدها
» پیکربندی یکپارچگی مستمر CI
» پیکربندی ساخت و استقرار اتوماتیک
» پیکربندی و ایجاد تست ها و مدیریت آن ها
» مدیریت نیازمندی ها و پروژه مبتنی بر متدولوژی Agile


سرفصل دوره :

معرفیMicrosoft Azure DevOps Server
»معرفی2019 DevOps Server
»بررسی معماریDevOps Server
»طراحی استقرار
»نصب و پیکربندی
»مهاجرت از نسخ TFS
»نحوه اتصال بهDevOps Server
» ایجاد و پیکربندی تیم پروژه
مدیریت نسخه ها و کد منبع درDevOps Server
»بررسی کلی مفاهیم مدیریت نسخه و کدهای منبع مانند Check-Out , Check in , Get
»تاریخچه کدها و بازگشت به نسخه خاص
»مقایسه کدها و نحوه حل تداخلات در کد
»بررسی ویژگی های جدید اضافه شده درDevOps Server 2019
»بررسی دو نوع معماری CVCS و DVCS در مدیریت کدها و نسخه ها
»انتقال پایگاه داده کدهای منبع و تنظیمات از نسخه قبل
»بررسیBranchingوMerging
»بررسی سناریوهای مختلف مدیریت نسخه ها
»استفاده ازGitو بررسی امکانات آن
»نحوه اتصال محیط های توسعه نرم افزار به TFSVC مانندXCode , Android Studio , Eclipse , NetBeans ,IntelliJ IDEA
مدیریت پروژه درDevOps Server
»بررسی مفاهیم اسکرام و مدیریت چرخه حیات نرم افزار ALM
»معرفی نحوه پیگیری اقلام کاری
»شخصی سازی الگوهای فرآیند
»مدیریت تیم و ابزارهای برنامه ریزی Agile
»انواع گزارشات و کوئری هایDevOps Server
»پیکربندی Reporting Service وAnalysis Services جهت ایجاد داشبود تیم پروژه
»معرفی برد کانبان Kanban Board
»بررسی Burn Down Chart
مدیریت و اتوماتیک سازی Build
»بررسی معماری Build ها
»ایجاد Agent برای اتوماتیک سازی Build
»اتوماتیک سازی Build ها و زمانبندی آن
»عیبیابی Build ها
» پیاده سازی و پیکربندی Continuous Integration
»مدیریت انتشار نسخ Release Management
مدیریت و پیکربندی سرورAzure DevOps
»بررسی راهکارها و پیاده سازی در دسترس بودن سرورAzure DevOps
» پیاده سازی و پیکربندی Continuous Deployment
»مکانیزم های Disaster Recovery
»پیکربندیو مدیریتاتوماتیک تست ها
» پشتیبان گیری از سرور
» خصوصی سازی محیط کانبان برد
» مدیریت طرح تست و اجرای آن
»امنیت و سطوح دسترسی
»مانتور کردن سرور و بررسی کاراریی سرور
» نصب افزونه های پرکاربرد از Marketplace
»توسعه و ارتقای سرورAzure DevOps


جزئیات سرفصل آموزشی دوره Microsoft Azure DevOps Server را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک