دوره Oracle SQL & PL-SQL

دوره Oracle SQL & PL-SQL

در این دوره دانشجویان با مفهوم بانک‌های اطلاعاتی رابطه‌ای (Relational Databases) آشنا خواهند شد و با به دست آوردن مهارت‌های پایه‌ای SQL می‌آموزند که چگونه اطلاعات را سازماندهی و در بانک اطلاعاتی ذخیره نموده و برحسب نیاز بازیابی کنند.
مطالب این دوره با توجه به نیاز بازار کار در واحد تحقیق و توسعه تدوین شده است.
همچنین این دوره دانشجویان را با زبان PL/SQL و قابلیت‌های آن آشنا می‌کند. دانشجویان نحوه ایجاد روال‌ها و رویه‌های PL/SQL و چگونگی به اشتراک گذاشتن آنها بین فرم‌ها، گزارشات و نرم‌افزارهای کاربردی مختلف را فرا خواهند گرفت.

برای مشاهده سرفصل Oracle SQL & PL-SQL کلیک کنید